is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Een wanbetaler in de VvE

Een wanbetaler in de VvE

Wat kan de VvE doen tegen een lid dat niet betaalt?

De VvE heeft diverse mogelijkheden om op te treden tegen een wanbetaler. Dat begint met op het juiste moment aan te manen en loopt tot de gedwongen verkoop van het appartement.

Risico voor VvE

Alle leden van de Vereniging van Eigenaren moeten voor de eerste van de maand hun bijdrage betalen. Dat geld is nodig voor de VvE om de lopende onderhoudskosten van te betalen. Die kosten zijn begroot net als de inkomsten in het MJOP. Als een lid zijn bijdrage niet betaalt moet de VvE interen op de reserves. In het ergste geval kan de VvE zelf nu niet aan de verplichtingen voldoen.

Een ander algemeen risico is dat iemand verschillende maanden achtereen niet betaalt. De schuld neemt toe. Bovendien is dergelijk gedrag vaak een gevolg van een grotere schuldenproblematiek bij het lid. Hoe groter dit probleem wordt hoe lastiger het nog is op te lossen.

Snel aanmanen

wanbetaler

Bij niet tijdige betaling moet je snel aanmanen. Dat geldt niet alleen bij een VvE. Een deel van het niet betalen komt door een vergissing of andere storing. Door aan te manen ontvang je dan direct het geld. Ook hebben wanbetalers de neiging om de schulden waar veel over gecorrespondeerd wordt, het eerst te betalen.

De vordering van de VvE is ingegaan op de eerste dag van de maand. In bijna alle modelreglementen staat namelijk dat de bijdrage voor de eerste dag van de maand betaald moet zijn.

Zelf doen of uitbesteden

Als er nu nog niet is betaald staat de VvE voor de keuze: zelf de incasso ter hand nemen of uitbesteden? Bij uitbesteden zal een incassobureau ook eerst zelf proberen het geld binnen te halen. Ze starten dus niet direct een incassoprocedure. Dit traject kun je ook als VvE uitvoeren. Het is niet bijzonder ingewikkeld.

Het voordeel van uitbesteden is dat je er als VvE geen omkijken naar hebt. Er zijn gespecialiseerde incassobureaus. Het is niet gezegd dat die werken voor het tarief dat zij bij het niet betalende lid in rekening kunnen brengen (zie verderop bij incassokosten). In dat geval legt de vereniging hier dus op toe.

Zelf doen heeft een dilemma. Het bestuurslid dat dit namens de VvE gaat doen treedt in contact met de wanbetaler. Vermoedelijk wonen deze mensen ook in hetzelfde complex. Juist door die nabijheid kun je begrip hebben voor de positie van de wanbetaler. Je kunt dus maatwerk bieden bij het oplossen van de problemen. Tegelijk is juist die dubbele rol mogelijk lastig, je bent incassant en staat met die persoon in de lift.

De veertiendagen brief

Deze brief is de eerste brief waarin de VvE aankondigt over te gaan tot incasso van de openstaande schuld. De wetgever heeft bepaald dat consumenten niet zomaar geconfronteerd kunnen worden met incassokosten. Die moet je dus aankondigen. Op deze aankondiging heeft de wanbetaler veertien dagen de tijd om alsnog te betalen om onder die kosten uit te komen.

Er zijn een paar regels voor de 14-dagenbrief:

  • de ontvanger heeft veertien dagen de tijd, dat wil zeggen veertien dagen na ontvangst van de brief. Zo moet je het ook expliciet vermelden in de brief.
  • de ontvangstdatum moet dus vast staan. Dit kan met een ouderwetse brief met ontvangstbevestiging of met mailsystemen die hier al dan niet speciaal zijn ontwikkeld.
  • de incassokosten moet exact benoemd worden. Die zijn afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat je te vorderen hebt. Daarvoor moet je alle lopende schulden bij elkaar optellen tot één bedrag. De berekening van de hoogte van de incassokosten kun je doen op verschillende sites zoals deze.
  • Let op de BTW. De VvE is (meestal) niet BTW-plichtig. Je brengt dus incassokosten inclusief BTW in rekening.

Deze regels zijn dwingend! Als je ze niet hebt nageleefd moet de brief opnieuw. Je kunt het dus niet achteraf herstellen.

Betalingsregeling met wanbetaler

Hopelijk heeft het niet betalende lid nu eieren voor zijn/haar geld gekozen en betaald. Het kan ook zijn dat er nu een betalingsregeling moet komen. Je hebt alle vrijheid om die zo op te zetten als je wenselijk acht. Dus het hele bedrag, incassokosten en wettelijke rente. Je kunt ook kiezen dat je die vordering laat bestaan, maar dat je akkoord gaat met betaling van de hoofdsom.

Door naar de rechter

Als er niet betaald wordt dan is er nog maar één andere optie. Je moet nu door naar de rechter. Ook dit kun je zelf, of je kunt dit uitbesteden. In een apart artikel leggen we uit hoe je kunt procederen namens een VvE.

    0
    Je winkelwagen