Help, een conflict binnen de commissie!

Help, een conflict binnen de commissie!

Help, een conflict binnen de commissie!
Commissieleden zijn in eerste aanleg aansprakelijk voor hun daden. Gaat een commissielid akkoord met de bouw van bijvoorbeeld een nieuw clubgebouw en leidt dit later tot grote financiële problemen, dan kan het commissielid in kwestie (mede) aansprakelijk worden gesteld voor de kosten. Ook als u als enige commissielid tegen stemde en het besluit per meerderheid van stemmen is genomen.
Bij conflicten is het gebruikelijk dat de insteller van de commissie bemiddelt. Bent u het als commissaris niet eens met een besluit van de commissie, dan heeft u in principe twee mogelijkheden:
  • Wendt u tot het orgaan dat de commissie instelde en vraag om een schriftelijke goedkeuring van het besluit waar u niet achter staat. Hiermee legt u namelijk de verantwoordelijkheid en de daaraan klevende aansprakelijkheid (na goedkeuring door middel van een verklaring met handtekening) bij de insteller van de commissie.
  • Stel uw lidmaatschap van de commissie ter beschikking. Dat betekent dat u opstapt tenzij de insteller van de commissie er op staat dat u aanblijft (en schriftelijk de mogelijke aansprakelijk overneemt).