is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Het huren van een pand of sportaccommodatie

Het huren van een pand of sportaccommodatie

Hoe huurt een vereniging een pand of accommodatie?

Een vereniging kan ook een gebouwd, kantoor of sportaccommodatie huren. Houd er dan wel rekening mee dat er heel andere regels gelden dan als je iets huurt als particulier. Hier heb je te maken met huur van bedrijfsruimte. Daarbij is een groot verschil tussen bedrijfsruimte die toegankelijk is voor het publiek of niet.

De huur van een sportveld of sportaccommodatie

Je wilt met jouw vereniging een sportveld of sportaccommodatie huren. De meeste sportvelden, sporthallen en terreinen zijn eigendom van de gemeente. Maar ook particulieren kunnen eigenaar zijn. Je kan een terrein of accommodatie incidenteel per uur of dag huren of juist structureel, bijvoorbeeld op vaste dagen en tijden. Meestal wordt een structurele aanvraag voor het komend seizoen ingediend en geldt deze ook voor het hele seizoen, van september tot september.

De meeste gemeenten hanteren bij de toewijzing van de ruimten en velden het principe dat huurders die al eerder huurden voorrang hebben. Scholen gaan vaak voor verenigingen, trainingen gaan voor recreatie en competitie gaat voor training. Informeer bij de afdeling Welzijn van jouw gemeente naar het aanbod en de mogelijkheden of benader de particuliere eigenaar van een locatie.

huren

Het huurcontract

Zorg dat je een goed huurcontract hebt. Huurders van onder andere sportvelden, gebouwen en kantoorruimte worden door de wet minder goed beschermd dan huurders van woonruimte. Je krijgt te maken met allerlei wetten en regels en weinig bescherming vanuit de wet. Wie zich even in de materie verdiept, komt later niet voor vervelende verassingen te staan. In een goed huurcontract staat onder andere:

 • Wat de huurperiode en huurprijs is.
 • Wie verantwoordelijk is voor reparaties en schade door gebreken.
 • Wat de voorwaarden zijn als je wilt verbouwen.
 • Of onderhuur wel of niet is toegestaan.
 • Wie de gemeentelijke belastingen betaalt. Meestal betaalt de verhuurder de onroerende zaakbelasting en de huurder de belasting als gebruiker.
 • Het voorkeursrecht van koop. Als de verhuurder het pand wil verkopen, ben je de eerste persoon die daarvoor in aanmerking komt.
 • Het opzegtermijn van de huurovereenkomst.

Wat voor ruimte huur je?

Er zijn twee verschillende soorten ruimten die je kan huren: de 230a-overige bedrijfsruimte en de 290-bedrijfruimte (gewone bedrijfsruimte). Gewone bedrijfsruimte zijn bijvoorbeeld winkels, garages, restaurants en dergelijke. De overige bedrijfsruimte is al het andere.

De meeste sportaccommodaties vallen onder de overige bedrijfsruimte. Voor deze ruimte geldt geen vast termijn voor het huren. Partijen beslissen zelf hoe lang ze de ruimte huren. De opzegtermijn is in principe net zo lang als de betalingstermijn, maar tenminste één maand. In de huurovereenkomst kan een langere opzegtermijn zijn overeengekomen. Gebruikelijk is een opzegtermijn van zes maanden.

Voor een gewone bedrijfsruimte geldt een huurtermijn van 5 jaar, of langer als dat is afgesproken. De opzegtermijn is één jaar. Is de huurovereenkomst niet op tijd opgezegd, dan wordt deze automatisch verlengd met 5 jaar. Is een langere huurtermijn afgesproken, bijvoorbeeld voor 7 jaar? Dan wordt deze automatisch verlengd met 3 jaar. Het huren van een kantine voor de vereniging zal in veel gevallen wel vallen onder de gewone bedrijfsruimte.

Een kortere huurtermijn is ook mogelijk, maar daar gelden andere regels. De huurder en verhuurder kunnen een huurtermijn van 3 jaar afspreken. De huurder heeft hier wel meer bescherming dan de verhuurder. Wil de huurder toch een huurperiode van 5 jaar? Dan kan dat. De verhuurder wordt hier niet beschermd door de wet. Tenzij de partijen van tevoren bij de rechter zijn geweest en toestemming hebben verkregen voor een kortere huurperiode.

Er geldt nog een uitzondering als partijen een huurperiode van korter dan twee jaar overeenkomen. Dit is geregeld in artikel 7:301 van het Burgerlijk Wetboek. In dit geval heeft de huurder wel minder huurbescherming:

 • de opzeggingsgronden gelden niet meer.
 • partijen kunnen overeenkomen dat de huur van rechtswege eindigt, dus automatisch zonder opzegging.
 • er geldt geen opzegtermijn van 1 jaar.

Wil je het contract na 2 jaar niet verlengen? Zorg dan dat je op tijd de huur opzegt. Doe je dat niet, dan wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor 5 jaar. De reeds verstreken huurperiode haal je daar vanaf.

Opzegging en ontruiming

Bij opzegging door de verhuurder hoef je het pand niet onmiddellijk te verlaten. In totaal heb je mogelijk zelfs recht op drie jaar huurbescherming als je de rechter verzoekt om de ontruiming een jaar uit te stellen. De rechter kan dat verzoek namelijk twee keer inwilligen. Uiteraard is het ook mogelijk om de overeenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

De huurprijs

Verzeker je ervan dat de verhuurder een reële huur vraagt voor het pand. Informeer daarvoor eerst naar de huurprijzen in de omgeving of laat de makelaar een taxatie uitvoeren. De huurprijs die de huurder en verhuurder overeenkomen, geldt tot aan het tijdstip waarop verlengen mogelijk is. Bij de huur van kantoorruimte gelden geen vaste termijnen. Huurder en verhuurder moeten samen tot een overeenkomst van de contractperiode komen.

Bij kantoorruimte ben je samen met de verhuurder vrij om de jaarlijkse huurverhoging te bepalen. Meestal wordt hier een vast percentage voor vastgesteld of wordt het consumentenprijsindexcijfer van het CBS gebruikt.

BTW

huren

De verhuur van kantoorruimten is in principe vrijgesteld van omzetbelasting. Je hoeft geen BTW over de huurprijs te betalen en de verhuurder kan de BTW op de aanschaf en het onderhoud niet als voorbelasting aftrekken. Het kán echter voordelig zijn om dit toch te doen: je kiest dan samen voor de ‘optie voor belaste huur’. Voor de meeste verenigingen zal dit niet mogelijk zijn, omdat het pand voor minimaal 90% gebruikt moet worden voor met BTW belaste activiteiten. Dit geldt ook voor sporthallen en zwembaden.

De locatie

Wil je jouw vereniging vestigen in een pand in het centrum, op een bedrijventerrein of in een ‘verzamelgebouw’ waar meerdere verenigingen bedrijven zijn gehuisvest? Stel jezelf deze vraag voor de zoektocht naar een huurpand begint. Belangrijk is dat de locatie goed bereikbaar is, dat je je er thuis voelt en dat de organisatie er eventueel kan groeien. Je zit er tenslotte wel even aan vast. De meeste huurcontracten worden afgesloten voor een periode van vijf jaar. Maar dat ligt er ook aan wat voor soort pand je gaat huren.

Ter overweging:

 • Een pand in het centrum of vlak bij het station is ideaal voor verenigingen die veel bezoekers over de vloer krijgen.
 • Heb je een sportvereniging? Dan wil je graag middel in een wijk zitten waar de leden gemakkelijk kunnen komen.
 • Een bedrijfsverzamelgebouw is een handige optie voor kleine organisaties: je huurt een aantal vierkante meters en maakt gebruik van gezamenlijke faciliteiten als de keuken, het toilet en eventuele vergaderzalen. Wie wil uitbreiden, kan ruimte bij huren.

Afspraken

Heb je een pand op het oog, let dan allereerst op of het in goede staat is en of het – indien nodig – is berekend op de aanlevering van goederen. Maak vervolgens met de verhuurder duidelijke afspraken. Daarbij kan bijvoorbeeld het volgende aan de orde komen:

 • Overleg met de verhuurder over wat je kwijt bent aan secundaire lasten zoals de onroerendzaakbelasting.
 • Is de verhuurder bereid het pand aan te passen, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering?
 • Mag je jouw naam op de gevel aanbrengen?
 • Onderhandelingen over servicekosten voor beveiliging, onderhoud en schoonmaak.
 • Eventuele onderhuur van overbodige vierkante meters aan derden.
  0
  Je winkelwagen