is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hoe kunnen we leden behouden?

Hoe kunnen we leden behouden?

Wat kun je doen tegen ledenverlies?

Ledenverlies tegen gaan bestaat uit verschillende opties. Eerst moet je onderzoeken waarom de leden opzeggen. Probeer actief de leden op te vangen die willen opzeggen. Doe iets aan hun redenen. Benader ook leden die hebben opgezegd.

Leden behouden

In het behoud van leden zijn twee zaken van groot belang:

 • Ledenverlies tegengaan (de daling van het ledenaantal een halt toe roepen);
 • Leden die hebben opgezegd, weer terughalen.
leden behouden

Alternatief en reden

Waarom zeggen leden op? Ze doen dat om uiteenlopende redenen. Een lid dat reden heeft om te bedanken, zal dit lang niet altijd doen. Hij of zij zegt pas op als er zich een moment voordoet of als het lid in kwestie een alternatief heeft gevonden.

Als een lid opzegt, vraag dan altijd naar de reden van de opzegging.

Ongezond verloop

Het ledenbestand van een vereniging is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Een groot verloop is echter geen reden tot paniek. In twee situaties is er sprake van ‘ongezond’ verloop:

 •  Als gevolg van een incident.
 •  Langzaam, maar structureel verval.

In beide gevallen is actie nodig. Je wilt immers dat het ledenaantal niet blijft dalen.

Maatregelen

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat leden geen moment en geen alternatief kunnen vinden. Om dit goed te doen, staan je een aantal maatregelen ten dienste:

 •  Versla de concurrentie, benadruk pluspunten. Bijvoorbeeld dat:
  •  Lidmaatschap vaak leidt tot vriendschap;
  •  Het altijd gezellig is;
  •  De contributie relatief laag is;
  •  Jouw aanbod overeenstemt met de verwachting;
  •  De vereniging voor de meeste leden beter bereikbaar is;
  •  Je meer activiteiten organiseert dan anderen.
   Let op! Ga hierin niet overdrijven, zorg dat wat je zegt klopt en dat je de concurrent niet al te negatief benoemt. Dat kan tegen je gaan werken.
 • Zorg voor een goed imago.
  •  Organiseer altijd voldoende activiteiten (ook buiten seizoenen);
  •  Toon als bestuur jouw blijdschap over de vereniging en het aantal leden;
  •  Bevestig leden continue in de keuze die ze maakten om lid te worden;
  •  Zorg voor positieve aandacht in de media, bijvoorbeeld met een
   persbericht.
 • Los acute probleemsituaties op. Ruzies, geldkwesties, bestuursconflicten: het zijn prachtige redenen om het lidmaatschap op te zeggen. Voorkomen is natuurlijk het beste, maar als ze zich voordoen, probeer dan te genezen:
  •  Zorg dat het probleem zich niet onder leden verspreid;
  •  Los het snel en discreet op.
 • Kijk goed naar de ‘opzegmomenten’. Is dit bijvoorbeeld net voordat het nieuwe jaar ingaat en er (hogere) contributie betaald moet worden? Kijk dan wat je hier aan kunt doen, bijvoorbeeld contributie in gedeeltes innen of een opzegtermijn inbouwen.
 • Verhelp sluimerende problemen. Waarom zeggen sommige leden op? Omdat ze gaan trouwen? Een baan vinden? Een bepaalde leeftijd bereiken? Analyseer zoveel mogelijk en probeer naar een oplossing te werken. Als trouwen een opzegmoment is, moet je dan geen energie stoppen in het interesseren van de partner?

Vraag dus altijd waarom leden opzeggen. Ga in gesprek, vraag ze om een motivatie en vooral: vraag door. Een antwoord als ‘geen zin meer’ volstaat niet.

Lees ook: Nieuwe leden werven.

  e-boekhouden.nl
  0
  Je winkelwagen