is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Lidmaatschap fusie verenigingen

Lidmaatschap fusie verenigingen

Hoe zit het met het lidmaatschap bij een fusie van twee verenigingen?

De leden zijn niet automatisch lid van de nieuwe vereniging. Zij moeten dat expliciet aangeven. Dat kan ook door het betalen van de contributie aan de nieuwe vereniging.

Lidmaatschap na fusie

betalen

Als twee verenigingen gaan fuseren, hoe zit het dan met het lidmaatschap? De kern van de vrijheid van vereniging is dat je niemand kan dwingen lid te zijn van een vereniging. Ga je dus fuseren, dan kunnen de leden van de vereniging besluiten om niet mee te gaan. Dat geldt voor alle vormen van fusie. Zelf bij een opgaan in een bestaande vereniging kunnen de leden van die bestaande vereniging op willen zeggen.

Vermogensfusie

De vermogensfusie noemt men ook de praktische fusie. Hierbij draagt de ene vereniging zijn vermogensbestanddelen over aan een andere vereniging.

Bij een vermogensrechtelijke fusie gaat het lidmaatschap van de leden van de ‘oude’ vereniging niet automatisch over. Om lid te worden, zullen de leden van de fuserende verenigingen moeten toetreden tot de nieuwe vereniging.

De leden kunnen niet worden verplicht tot het lidmaatschap van de nieuwe vereniging.

Je kan de leden een acceptgiro of betaalverzoek toesturen van de nieuwe vereniging. Hierbij geef je aan dat ze door betaling van de contributie automatisch lid worden van de fusieclub.

Lidmaatschap bij juridische fusie

Een juridische fusie is een overgang van de ene vereniging in een nieuwe vereniging. Dat kan dus een samengaan zijn in één van de partijen of in een compleet nieuwe. Indien deze fusie is gekozen gaat de oude vereniging onder algemene titel op in de nieuwe. Alle verplichtingen en bezittingen gaan over.

Een juridische fusie is daarom compleet met overgang van het lidmaatschap. Dit gaat van rechtswege over op de nieuwe vereniging. Alle leden zijn dus automatisch lid van de nieuwe vereniging.

Als een lid geen lid wil zijn van de nieuwe vereniging, dan moet die opzeggen. Dat moet je doen voordat de fusie definitief is.

Een lid kan het lidmaatschap van de nieuwe fusievereniging binnen een maand na de bekendmaking van de fusie met onmiddellijke ingang opzeggen. De gebruikelijke opzegtermijnen zijn dan niet van toepassing.

Halve fusie

De verenigingen kunnen ook half fuseren. Hierbij blijven de twee verenigingen bestaan. Er komt een concentratie van zeggenschap in één orgaan. Hierbij blijft alles ‘bij het oude’: de oude verenigingen blijven bestaan. Het lidmaatschap (en de voorwaarden voor de opzegging) blijft ongewijzigd.

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen