is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Moeten wij echt OZB betalen?

Moeten wij echt OZB betalen?

Waarom moet de vereniging de WOZ-waarde controleren?

De WOZ-waarde kan te hoog zijn vastgelegd. Hier kan je bezwaar tegen maken. Als de WOZ-waarde wordt verlaagd kan je kosten besparen omdat de vereniging dan minder belasting hoeft af te dragen.

WOZ-waarde

WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een onroerende zaak, bijvoorbeeld het verenigingsgebouw of een sportaccommodatie. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. De gemeente gebruikt deze waarde voor het vaststellen van gemeentelijke belastingen. Voor particulieren is de WOZ waarde ook van belang bij het indienen van hun IB-aangifte.

Het kan voorkomen dat de WOZ-waarde onjuist wordt vastgesteld. Als de WOZ-waarde te hoog is ingeschat, zijn de belastingen ook hoger. Het kan dus lonen om als vereniging de WOZ-waarde van het verenigingsgebouw te controleren.

De waardebepaling is in handen van taxateurs. Deze taxateur kijkt naar verschillende factoren om de WOZ-waarde vast te stellen. De taxatie omvat bijvoorbeeld het pand zelf, de bijbehorende grond en eventuele bijgebouwen.

Eigenaar of huurder

Je kan eigenaar zijn van het verenigingsgebouw, of huurder. Zowel de eigenaar van een gebouw als de huurder/gebruiker kan bezwaar indienen tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Als de WOZ-waarde uiteindelijk lager uitvalt kan de vereniging kosten besparen. Het indienen van een bezwaarschrift is kosteloos.

Dit is in afwijking van woningen. Bij een woning betaalt de huurder geen OZB-belasting. Bij niet woningen is een gebruikersdeel. Dat is bijvoorbeeld de sportvereniging die een sportveld huurt van de gemeente.

De gemeente kan trouwens in haar belastingverordening opnemen dat zij geen gebruikersdeel van de OZB wil innen. Dan innen zij dat deel extra bij de eigenaar.

Vrijgesteld van OZB

Een aantal organisaties is van rechtswege vrijgesteld van het betalen van OZB. Dat zijn kerken en natuurterreinen en landbouwgronden.

Voor wat betreft de kerken volgt de OZB vrijstelling uit de scheiding van kerk en Staat.

Bezwaar maken

Vermoed je dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Dan kan je daar bezwaar tegen maken. Volg daarvoor de volgende stappen:

Stappenplan bezwaar tegen WOZ voor verenigingen

 1. Taxatierapport opvragen

  Vraag het taxatieverslag op en controleer de kenmerken. Staan er gegevens op die niet kloppen? Neem dan eerst telefonisch contact op met de gemeente. De gemeente kan je vragen om toch ook schriftelijk bezwaar in te dienen.

 2. Tijdig je bezwaar indienen

  Maak tijdig bezwaar. Op de beschikking staat een termijn voor het indienen van bezwaar. Meestal is dat 6 weken na dagtekening.

 3. Bewijs

  Beargumenteer je bezwaar zo goed mogelijk en voeg waar mogelijk bewijsstukken toe. Bijvoorbeeld door vergelijkbare objecten in de omgeving met een lagere waarde aan te melden

 4. Zorg eventueel voor uitstel

  Heb je meer tijd nodig om het bezwaar op te stellen? Maak dan pro forma bezwaar. Dan dien je bezwaar in en vraag je om uitstel om later de argumenten toe te voegen.

Heb je het bezwaar op tijd ingediend? Dan moet de gemeente binnen 6 weken een beslissing nemen. De gemeente kan de termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

Beroep

Ben je het niet eens met de beslissing op bezwaar? Dan kan je daarna ook nog beroep instellen. Het beroep stel je in bij de rechtbank.

  Lees meer over Financiën

  e-boekhouden.nl
  0
  Je winkelwagen