is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Regels voor opzeggen lidmaatschap

Regels voor opzeggen lidmaatschap

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Het opzeggen van het lidmaatschap staat geregeld in de statuten en/of het huishoudelijk reglement. De vereniging bepaalt wat de opzegtermijn is en hoe er moet worden opgezegd.

Opzeggen lidmaatschap

Veel mensen zeggen niet bekend te zijn geweest met de reglementen rondom de opzegging van het lidmaatschap. Ze vinden het dan zeer onterecht dat ze toch moeten betalen terwijl hun kind(eren) niet meer actief zijn binnen de vereniging. Het is dus heel belangrijk om dit soort zaken goed op een rijtje te hebben.

opzeggen

Zorg ervoor dat iedereen die als bestuurs– of commissielid, of als vrijwilliger actief is altijd dezelfde (juiste) informatie aan ouders/leden verstrekt. De ervaring is dat men nogal eens probeert om mensen tegen elkaar uit te spelen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat die-of-die echt iets anders gezegd of beloofd heeft.

Tips

Hoe regel je dat alle leden bekend zijn met het opzeggen van het lidmaatschap? Lees hier de tips:

  • Zorg dat het op jullie website net zo duidelijk is hoe je het lidmaatschap kan opzeggen, als dat het is om lid te worden. Bedenk, niet juist opgezegde leden kosten extra veel tijd en energie.
  • Zorg ervoor dat op het inschrijfformulier al duidelijk vermeld staat op welke manier de opzegging moet plaatsvinden. En wat de uiterste datum van opzegging is. Ook hoe dat opzeggen moet plaatsvinden, per brief, webformulier. Geef een duidelijke termijn, bijvoorbeeld 1 maand voor het nieuwe seizoen. Dit aanmeldformulier moet voor akkoord zijn ondertekend. Een kopie daarvan is voor het lid. De andere kopie moet dan natuurlijk wel goed bewaard worden. Hiermee valt later aan te tonen dat men destijds akkoord is gegaan met de regels.
  • Mondelingen opzeggingen worden niet geaccepteerd. Wanneer iemand mondeling aan bijvoorbeeld een trainer wil doorgeven dat men wil opzeggen dan moet het antwoord altijd zijn dat er op die manier niet opgezegd kan worden. Daarbij moet dan dus ook verteld worden hoe het dan wel kan. Van deze regel zou je dan ook voor niemand moeten afwijken. Hij geldt voor iedereen en dus ook voor bestuursleden of voor mensen die meer of minder actief zijn als vrijwilliger. Dit vergroot namelijk jouw eigen geloofwaardigheid. Bovendien heb je dan niet iedere keer de afweging te maken of iemand in aanmerking zou kunnen komen voor een uitzondering.
  • Wat ook goed werkt is één maand voor de uiterste opzegdatum een brief sturen aan alle leden. Daarin kijk je dan vooruit naar het komende seizoen. Benadruk nog even dat een ieder die niet tijdig heeft opgezegd voor het hele komende jaar weer contributieplichtig is. Daarin vermeld je natuurlijk ook op welke manier er ook alweer opgezegd kan worden en voor welke datum.
    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen