is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stemmen ronselen mag

Stemmen ronselen mag

Is het verboden om stemmen te ronselen?

Nee, het is in het algemeen niet verboden om stemmen te ronselen. Daarop is slechts één belangrijke uitzondering. Voor formele verkiezingen mag je geen volmachten ronselen.

Ronselen

Over stemmen ronselen lees je meestal bij de gemeenteraadsverkiezingen. Partijen proberen dan om stemvolmachten te krijgen. Dat kan doordat bij verkiezingen mensen hun stem over kunnen dragen. Het ronselen van dit soort stemmen is verboden, maar lastig te bewijzen.

In alle andere gevallen mag je best stemmen ronselen. Dat kan voor de vergadering van de Vereniging van Eigenaren of de voetbalclub. Meestal kan dat zelfs onbeperkt. Een gevolmachtigde kan tientallen stemmen uitbrengen.

Dus een groepje leden wil het beleid van de vereniging fundamenteel wijzigen. Zij gaat deur aan deur bij leden. Hier haalt de groep een grote hoeveelheid stemmen op om dat beleid door te voeren. Dat mag.

Moreel oordeel?

Soms vindt de publieke opinie stemmen ronselen minder netjes. Bijvoorbeeld voor de verkiezing van de beste DJ van de wereld. Maar het is vaak onduidelijk waar de grens ligt tussen campagne voeren en ronselen. Het staat immers iedereen vrij om zoveel mogelijk campagne te voeren voor zijn/haar standpunt.

Volmacht

De meeste verenigingen kennen bewust de mogelijkheid dat leden ook bij volmacht kunnen stemmen. Niet iedereen kan altijd aanwezig zijn bij een vergadering. Door dan een volmacht af te geven kan je iemand gevolmachtigde maken. Je moet er dan vanuit gaan dat die persoon stemt zoals jij dat zou willen. De volmacht kan je voor een specifieke vergadering afgeven. Je kan dat ook voor een reeks vergaderingen doen.

Aandeelhoudersvolmacht

Een bekend voorbeeld van bij volmacht stemmen is de aandeelhoudersvergadering. Banken stemmen namens de particulieren die bij hen aandelen in beheer hebben gegeven. Actievoerders verzamelen volmachten om de strategie van het bedrijf te wijzigen.

Bij een BV is het dan weer gebruikelijk om in de statuten beperkingen op te leggen aan de mogelijkheid om gevolmachtigde toe te laten.

Hoe zit dat met ronselen bij de gemeenteraad?

Nog even terugkomen op dat ronselen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat mag niet. Het is alleen heel lastig te bewijzen. Het is juist in het belang van de democratie om zoveel mogelijk stemmen uit te laten brengen. Oude mensen die slecht ter been zijn, mensen die op vakantie zijn? Bij volmacht kan iemand toch op de partij van hun keuze stemmen. Het is dus pas verboden als aantoonbaar misbruik is gemaakt. Bijvoorbeeld als er betaald is voor de stempassen.

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen