is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Kan de vereniging subsidie aanvragen?

Ja, in bepaalde gevallen kan de vereniging subsidie aanvragen. Let erop dat je de subsidie van tevoren aanvraagt, en niet achteraf. En maak de aanvraag zo compleet mogelijk.

Aanvraag vooraf indienen

Belangrijk om te weten: een subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend. Dus voordat de vereniging een verplichting is aangegaan of met activiteiten is gestart. Als de aanvraag is ingediend kan al worden begonnen, maar dan bestaat wel het risico dat de subsidie alsnog wordt afgewezen. De kosten die je voor de aanvraag maakt, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Streef naar volledigheid

Een subsidieaanvraag moet aan een groot aantal criteria voldoen. Volledigheid verkleint de kans op afwijzing. Breng daarom nauwkeurig in kaart welke activiteiten je wilt gaan ontplooien, hoeveel geld je denkt nodig te hebben en waar je dat aan gaat besteden.

Oriënteren op subsidies

Ga na welke subsidieregelingen op jouw situatie van toepassing zijn. Realiseer je daarbij ook dat regelingen vaak veranderen, soms openings- en sluitingstermijnen hebben en plotseling kunnen worden ingetrokken. Bovendien hebben ze vaak een ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ karakter.

Er zijn diverse instanties en websites waar je terecht kunt voor informatie, zoals het subsidieloket van de overheid AgentschapNL en de subsidieshop van het Ministerie van Economische Zaken. Neem ook eens contact op met sectorgenoten die al een subsidietraject hebben doorlopen. Zie ook het overzicht van de Kamer van Koophandel over subsidies.

Meer kans op subsidies door…

subsidie

Samenwerkingspartners
Onderzoek of je voor een bepaald project kunt samenwerken met collega-organisaties of bijvoorbeeld ondernemers uit de buurt. Indien je bent aangesloten bij een overkoepelende organisatie kan je daar nagaan wat de subsidiemogelijkheden zijn.

Schakel een subsidieadviseur in
Een adviseur kan voor jou uitzoeken hoe kansrijk een aanvraag is. Dat kost jou 10 tot 15% van de subsidie, waarbij je een afspraak kunt maken op basis van no cure, no pay.

Toon belangstelling
Informeer tijdens de beoordelingsperiode of een nadere toelichting van jouw kant gewenst is. Je toont hiermee belangstelling voor het verloop van de beoordelingsprocedure. Tegelijkertijd kan je zo voorkomen dat de subsidieverstrekker je op het allerlaatste moment nog om allerlei gegevens vraagt die je dan met spoed moet aanleveren.

Voorkom een boete
Voer het project uit volgens de planning van de ingediende aanvraag. Meld veranderingen op tijd, dan is er kans dat de subsidieverstrekker de wijziging accepteert. Vaak kost een innovatief project toch meer dan begroot en extra subsidie is niet vanzelfsprekend. Als de administratie van het project tijdens een controle niet in orde blijkt, loop je de kans dat subsidiegeld moet worden teruggestort. In het uiterste geval kan je zelfs een boete krijgen.

    0
    Je winkelwagen