is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Tegenstrijdig belang bestuurslid wat nu?

Tegenstrijdig belang bestuurslid wat nu?

Wat is tegenstrijdig belang?

Er is sprake van tegenstrijdig belang als een bestuurder bij een besluit een persoonlijk belang heeft. Dat persoonlijke belang is mogelijk in strijd is met het belang van de vereniging. Als dat het geval is mag de bestuurder niet deelnemen aan de besluitvorming.

Besluitvorming

Een bestuurder van een vereniging mag niet deelnemen aan de besluitvorming als er sprake is van een tegenstrijdig belang. Toen de WBTR werd ingevoerd is deze regel opgenomen in de wet, in artikel 2:44 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging.

Komt de vereniging hierdoor in de situatie dat zij geen besluit kunnen nemen? Het is mogelijk dat alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben. Dan kunnen zij geen besluit nemen. Dan wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering. Heeft de vereniging een RvC? Dan kan die Raad van Commissarissen het besluit nemen.

Tegenstrijdig belang

Wanneer is er sprake van een tegenstrijdig belang? De Hoge Raad heeft hier een uitspraak over gedaan. De Hoge Raad zegt dat een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft als die bestuurder een persoonlijk belang heeft. Of als de bestuurder een ander belang heeft dat niet gelijk loopt met het belang van de vereniging. De bestuurder wordt dan niet in staat geacht om voor het belang van de vereniging op te kunnen komen.

Het is hierbij niet van belang of het besluit van de bestuurder nadelig zou zijn of niet voor de verenging. Het is voldoende dat de bestuurder een onverenigbaar belang heeft, waardoor getwijfeld kan worden aan het handelen van de bestuurder.

Gevolgen voor de besluitvorming

Het kan zijn dat de vereniging nog statuten heeft waarin staat dat er een besluit mag worden genomen, ook als er sprake is van een tegenstrijdig belang. Het bestuur mag geen beroep meer doen op deze bepaling omdat dat in strijd is met de wet.

Doet de vereniging dat toch, dat is er sprake van een ongeldige vertegenwoordiging. De vereniging is dan niet gebonden aan het genomen besluit. Dit is ingevoerd per 1 juli 2021 en heeft dus betrekking op besluiten genomen na die datum.

Is er toch een besluit genomen door een bestuurder met een tegenstrijdig belang? Dan is dat besluit vernietigbaar. Vernietigbaar houdt in dat een belanghebbende het besluit kan vernietigen bij de rechter. Het besluit is dan niet meer geldig als de rechter dat toewijst.

    Lees meer over Bestuur

    0
    Je winkelwagen