Tips voor een succesvolle maatschappelijke stage

Tips voor een succesvolle maatschappelijke stage

Tips voor een succesvolle maatschappelijke stage

Wat is maatschappelijke stage?
In 2007 is de maatschappelijke stage in Nederland geïntroduceerd. Een geheel nieuwe stagevorm voor jongeren in het voorgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Door gedurende de schoolperiode stage te lopen in met name non-profit organisaties, kunnen zij op een praktijkgerichte wijze kennismaken met sociaal maatschappelijke aspecten in de samenleving.
Vanaf het schooljaar 2011-2012 moet elke leerling in het voorgezet onderwijs verplicht minimaal 72 uur (vwo), 60 uur (havo) of 48 uur (vmbo) maatschappelijke stage lopen. Tot die tijd mogen stages officieel nog wel kleiner zijn (bijvoorbeeld 30 uur) maar om in 2011 goede stages te bieden en coördinatie en inbedding in het onderwijs te kunnen garanderen, stimuleert het ministerie OCW om in de aanloopperiode wel te ‘oefenen’ met grote stages.

Wat kan de stagiair voor u betekenen?
Een leerling kan voor u een waardevolle opdracht uitvoeren waar tot op heden geen tijd voor was of assisteren bij de activiteiten. Enkele voorbeelden zijn:

 • Een activiteiten/ sponsorplan maken
 • Assisteren en toezicht houden 
 • Organiseren van een vrijwilligersdag
 • Organiseren van een kinderactiviteit
 • Onderhoudsklussen etc. etc. etc.

Met een vergrijzend bestand van vrijwilligers is het voor organisaties ook belangrijk dat zij zich nu gaan richten op de jonge vrijwilliger. De jongeren van nu zijn immers de vrijwilligers van de toekomst. De organisatie levert zo ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jongeren.

Kandidaten
Wilt u meer weten over hoe de maatschappelijke stage in uw woonplaats en regio georganiseerd is, neem dan contact op met de vrijwilligerscentrale (stagemakelaar), de voortgezet onderwijsinstellingen of de gemeente. Houd er

 

rekening mee dat leerlingen ook uit eigen initiatief bij uw organisatie voor deze stage aankloppen.

Kosten
Leerlingen die een maatschappelijke stage volgen krijgen geen stagevergoeding; hooguit een bijdrage voor reiskosten indien er een grote afstand moet worden overbrugd. In de regel worden leerlingen geplaatst bij een organisatie die dicht bij de eigen woonomgeving ligt. Het kost u de ureninvestering voor de voorbereiding, de organisatie en de uitvoering.

Opzet
Het realiseren van de stage draait vooral om een gedegen voorbereiding, een goede opzet en planning. Voor ongeveer 60% is dat een eenmalige investering. De voorbereiding zit onder meer in het creëren van geschikte stageplaatsen en de detaillering zoals; het aantal beschikbare stageplaatsen, voor welk niveau leerling de stageplaats geschikt is (vmbo, havo of vwo), in welke periode en wordt het een eenmalig kort project of op structurele basis. Bij laatstgenoemde is estafettestage misschien een optie. Dit is een stagevorm waarbij leerlingen elkaar opvolgen en de continuering min of meer gewaarborgd is.
Maar u moet bij de voorbereiding ook denken aan een stagecontract, de introductie van de leerlingen (inwerkprogramma), de vorm en intensiteit van begeleiden en door wie, de eindbeoordeling en degelijke.

Bespreking vooraf
Enkele punten die voor de bespreking met de school of vrijwilligerscentrale van belang kunnen zijn:

 • Welk beleid volgt de school t.a.v. bijzonder verlof of ziekte: wordt de stage verlengd?
 • Welk aanname/sollicitatiebeleid is van toepassing? 
 • Welke competenties en vaardigheden dient de leerling zich eigen te maken. Passen ze bij de mogelijkheden en dagelijkse praktijk in de organisatie?
 • Hoe te handelen wanneer een leerling onvoldoende gemotiveerd is?
 • Is er begeleiding vanuit de school?
 • Opstellen of ondertekenen van de stageovereenkomst.
 • Verzekering van de leerling.

Uitvoering
Daarnaast is het ook belangrijk voldoende aandacht te besteden aan de uitvoering van de maatschappelijke stage. Wij geven u enkele aandachtspunten:

 • Voer een informatiemap in over de organisatie en het project.
 • Maak een duidelijke taakomschrijving.
 • Zorg voor voldoende begeleiding.
 • Zorg voor een goede registratie van de presentie en activiteiten.
 • Evalueer met de leerling hoe de stage is verlopen.
 • Geef complimenten, spreek waardering uit.
 • Voor een succesvolle samenwerking is een de introductie zeer belangrijk. Zorg daarom dat de leerling op de eerste stagedag goed opgevangen wordt.

 

Samengevat: criteria voor een geslaagde stage

 • Zorg voor kortlopende en flexibele projecten/stageplaatsen.
 • Formuleer een duidelijke taakomschrijving.
 • Biedt relevante en/of interessante ervaring.
 • Laat de leerling ook meedenken.
 • Zorg voor een goede begeleiding en sluit af met een getuigschrift of certificaat.

 

Uit de praktijk
Medewerker speel- en avonturenpark Noord-Holland: “Het bedenken van maatschappelijke stagetaken was voor onze organisatie geen enkel bezwaar. Nee, dat hadden we al snel voor elkaar. Wij zijn namelijk al op vrijwilligers ingespeeld die niet voor lange tijd bij een organisatie willen werken. Het komt namelijk ook wel voor dat een oudere zich met bepaalde capaciteiten meldt en dat we daarvoor speciaal een klus gaan zoeken binnen de organisatie. Wij vinden het ook heel leerzaam om met jongeren te werken. Sommige vrijwilligers hadden bepaalde vooroordelen over jongeren en weinig tot geen ervaring in het omgaan met pubergedrag. We praten er dan over en dan probeer ik de vrijwilligers te laten zien dat de jongere zich vaak van geen kwaad bewust is. Dat zulk gedrag eigenlijk vaak een (hulp)vraag is en dat jongeren niet over één kam te scheren zijn.”

Roland, 15 jaar, Havo, derde leerjaar: “Ik heb een heel leuke maatschappelijke stage gelopen in het museum. De stage is een verplicht onderdeel, je krijgt er een cijfer voor. Ik heb allerlei activiteiten gedaan. Cijfers in de computer invoeren, maar ook de straat vegen en schoonmaken wat eigenlijk niet mijn hobby is. Het is niet echt belangrijk werk wat ik gedaan heb, maar het is wel werk dat gedaan moet worden. Het museum reageerde heel positief. Ik was de eerste die daar stage liep en ze vertelden dat het hen goed bevallen was. Toen mijn stage afgelopen was heb ik op drop getrakteerd en ik kreeg van hen ook hele leuke spullen.”

 

Meer informatie
Meer weten over het opzetten van een maatschappelijke stage? Gebruik Het Complete Handboek voor de Maatschappelijke Stage met cd-rom. Nu met korting! »

 

Petra Hoekstra is directeur bij een grote welzijnsinstelling in Noord-Holland.
Gerda Lensen is werkzaam als freelancer bij een organisatie & adviesbureau in Overijssel. Auteurs van het complete handboek voor de maatschappelijke stage. E-mail:
info@maatschappelijkstagebureau.nl
of maatschappelijkstagebureau@home.nl