Archive:

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat iedere schuldenaar aansprakelijk is voor de gehele schuld van de schuldeiser. De schuldeiser kan dan bij elke schuldenaar zijn vordering opeisen. De schuldenaren moeten dan onderling bepalen hoe zij dit...

UBO-register

Het UBO-register is een openbaar register. Dit register maakt deel uit van het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. In het register is opgenomen wie de UBO is van een Nederlandse organisatie. Door dit register te raadplegen, tegen betaling...

UBO

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie. Verenigingen zijn verplicht om een UBO op te geven. Deze wordt geregistreerd in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Deze registratie is...

Verenigingslid

Een verenigingslid, meestal kortweg gewoon een lid genoemd. Een vereniging kan verschillende soorten leden hebben. Zoals een erelid, aspirant-lid, juniorlid of seniorlid. Maar een vereniging kan ook geschorste leden hebben of leden die zijn...

Vereffenaar

De vereffenaar van een vereniging is iemand die het vermogen na opheffing moet verdelen. De algemene vergadering wijst een vereffenaar aan als zij hebben besloten de vereniging op te heffen. De taak van de vereffenaar is het betalen van de schulden...

Bewaarplicht

De bewaarplicht is een wettelijke verplichting om de administratie een bepaalde tijd te bewaren. Meestal is dat 7 jaar, maar in sommige gevallen kan het 10 jaar zijn. Voor het bewaren van deze documenten moet de vereniging een bewaarder aanwijzen...

Vereffenen

Vereffenen betekent dat de bezittingen van de vereniging worden verkocht en de schulden afgelost. Vereffening vindt plaats na het ontbindingsbesluit. In dit ontbindingsbesluit staat een vereffenaar aangewezen. De vereffenaar wikkelt alle lopende...

Slapende VvE

Een slapende VvE is een VvE die niet meer actief is. De VvE vergaderd niet meer, er komen geen bijdragen binnen en geen begroting opgemaakt. Daarnaast is een slapende VvE niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit kan voor problemen zorgen...

Reservefonds

De VvE zet een bepaald bedrag opzij voor toekomstig onderhoud. Dit is het reservefonds. De grootte van het reservefonds staat vermeld op de balans. Jaarlijks moet er een bedrag gereserveerd voor toekomstig of gepland onderhoud. Het is een soort...

Meerjaren onderhoudsplan

Een meerjaren onderhoudsplan is een overzicht van alle onderdelen van het pand en wat het geplande onderhoud is voor de komende jaren. In het plan staat ook wat de verwachte kosten zijn voor het onderhoud van de VvE. Op basis van dit onderhoudsplan...

Je winkelwagen