is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Archive:

Woordenboek

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is een verplichte belastingregeling. Deze houdt in dat werkgevers maximaal 3,0% van het totale fiscale loon mogen besteden aan onbelaste vergoedingen. Alsook aan verstrekkingen aan werknemers. Dit percentage heet de vrije...

Woordenboek

Orgaan

Een orgaan is een onderdeel van een vereniging. De vereniging is een rechtspersoon met eigen bevoegdheden. Die worden wettelijk uitgeoefend door bepaalde organen van de vereniging. Bij de oprichting staan die organen ook in de statuten. Bekende...

Woordenboek

Federatie

Een federatie is een vereniging van verenigingen. Het is een koepelorganisatie. Binnen deze organisatie zijn een aantal belangenorganisaties vertegenwoordigd. De federatie handelt in het belang van de leden. De leden kunnen verenigingen zijn, maar...

Woordenboek

Bestuursverslag

Het bestuursverslag is een normaal gesproken jaarlijks verslag van het verenigingsbestuur aan de algemene vergadering. In dat verslag legt het bestuur verantwoording af voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Wat is er gebeurd in de...

Woordenboek

Vacatiegeld

Het vacatiegeld is een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering of bijeenkomst. Het is een gebruikelijk beloning voor bijvoorbeeld politici of mensen die in een beroeps- of bezwaarcommissie zitting hebben. Voor iedere vergadering ontvangen...

Woordenboek

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat iedere schuldenaar aansprakelijk is voor de gehele schuld van de schuldeiser. De schuldeiser kan dan bij elke schuldenaar zijn vordering opeisen. De schuldenaren moeten dan onderling bepalen hoe zij dit...

Woordenboek

UBO-register

Het UBO-register is een openbaar register. Dit register maakt deel uit van het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. In het register is opgenomen wie de UBO is van een Nederlandse organisatie. Door dit register te raadplegen, tegen betaling...

Woordenboek

UBO

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie. Verenigingen zijn verplicht om een UBO op te geven. Deze wordt geregistreerd in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Deze registratie is...

Woordenboek

Verenigingslid

Een verenigingslid, meestal kortweg gewoon een lid genoemd. Een vereniging kan verschillende soorten leden hebben. Zoals een erelid, aspirant-lid, juniorlid of seniorlid. Maar een vereniging kan ook geschorste leden hebben of leden die zijn...

Woordenboek

Vereffenaar

De vereffenaar van een vereniging is iemand die het vermogen na opheffing moet verdelen. De algemene vergadering wijst een vereffenaar aan als zij hebben besloten de vereniging op te heffen. De taak van de vereffenaar is het betalen van de schulden...

0
Je winkelwagen