is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Belangenvereniging

Belangenvereniging

Wat is een belangenvereniging?

Contract of brief

Een belangenvereniging is een vereniging die opkomt voor belangen van een bepaalde groep. De belangenvereniging moet een duidelijk omschreven doel hebben met een specifiek maatschappelijk nut. Er kunnen donateurs betrokken zijn bij een belangenvereniging.

Vakbonden zijn belangenorganisaties. Zij hebben een grote rol in het maatschappelijk leven en vormen de basis voor grote maatschappelijke veranderingen.

  • Het meervoud van belangenvereniging is Belangenverenigingen
0
Je winkelwagen