is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheid?

Wet of recht

Bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder hebben verricht. Het uitgangspunt is dat de vereniging aansprakelijk is. Omdat een vereniging rechtspersoonlijkheid heeft. Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

In de wet staan een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid. Onder andere deze:

  • artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek: daarin staat dat elke bestuurder zijn taak op een behoorlijke manier dient te vervullen. En dan elke bestuurder verantwoordelijkheid draagt voor de algemene gang van zaken.
  • artikel 2:11 van het Burgerlijk Wetboek: als een bestuurder een rechtspersoon is, is de bestuurder van die rechtspersoon aansprakelijk. Dat betekent dat er een natuurlijk persoon (een mens van vlees en bloed) altijd aansprakelijk is.
  • en artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek: dit artikel gaat over de onrechtmatige daad. Als een bestuurder weet of behoort te weten dat de vereniging niet aan haar verplichtingen kan voldoen, handelt de bestuurder onrechtmatig.

    0
    Je winkelwagen