is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Subsidies voor verenigingen

Subsidies voor verenigingen

Hoe vindt een vereniging subsidies?

Er zijn veel subsidies voor verenigingen. Die kun je online zoeken, of met behulp van een adviseur. Er gelden wel veel regels als je subsidie aanvraagt.

Nederland subsidieland

subsidie

Er zijn in Nederland meer dan duizend subsidie- en fiscale regelingen beschikbaar voor uiteenlopende projecten. Daarnaast zijn er nog ongeveer 800 fondsen die middelen ter beschikking stellen voor projecten met een ideëel, maatschappelijk of cultureel doel. Grote kans dus dat er ergens een subsidie is waar je voor in aanmerking komt.

Om misbruik te voorkomen zijn de regelingen echter streng en complex. Wie een subsidieaanvraag wil indienen, is veel tijd kwijt aan het uitpluizen van de bestaande regelingen. Ook tijdens en na de aanvraag van de subsidie zal je druk zijn met het afleggen van verantwoording aan de subsidieverstrekker.

De spelregels

Het is belangrijk om te weten wanneer je alert moet zijn op subsidiemogelijkheden: 

 • Als je bezig bent op het gebied van cultuur, welzijn en sport;
 • Je organiseert activiteiten die de integratie bevorderen;
 • Je gaat investeren in milieuvriendelijke en/of energiebesparende maatregelen;
 • Of je wilt een innovatief project opstarten.

Subsidies kan je aanvragen bij de gemeente, provincie, rijksoverheid of Europese gemeenschap. Raadpleeg voor meer informatie over beschikbare subsidies de websites in het kader.

Subsidies moeten vooraf worden aangevraagd, ruim voordat je met een bepaald project begint. Ben je eenmaal met de werkzaamheden van start gegaan, dan ben je te laat.

Subsidies hebben een budget

Elke subsidiefaciliteit is aan een budget gebonden met een maximum subsidiebedrag per jaar. Wie te laat binnen de aanmeldingsperiode reageert, loopt kans dat het geld al is vergeven. Sommige subsidieverstrekkers hanteren het tender-principe: degene met het best gewaardeerde project krijgt als eerste een bedrag toegekend. Daarna volgen de anderen, in volgorde van kwaliteit, net zo lang tot het budget op is.

Voor het uitvoeren van het project moet je je aan de voorwaarden van de subsidieverstrekker houden. Bij een podiumsubsidie kan het bijvoorbeeld zijn dat je aan een bepaald artiestenbudget gebonden bent. Bij veel projecten wordt gesteld dat de deelnemers, sprekers of artiesten uit de regio moeten komen.

Een laatste regel is dat de spelregels continu veranderen. Door vernieuwingen en wijzigingen van bepaalde regelingen is het aanvragen van een subsidie nooit een standaardhandeling.

Voordelen van subsidies

 • Met een subsidie kan een ontwikkelingstraject of onderzoek sneller worden uitgevoerd.
 • Verruiming van het budget voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schrijven van een informatieplan door een museum of onderzoek naar behandelingen door een vereniging van spierziekten.
 • Met extra financiële middelen kan je een evenement organiseren dat anders niet had kunnen plaatsvinden. Bijkomend voordeel is dat je hiermee jouw organisatie promoot.

Nadelen van subsidies

 • Het kan een tijdrovende klus zijn om de weg te vinden naar de juiste subsidieloketten. Door de continue vernieuwingen en wijzigingen van bepaalde regelingen moet je je altijd in de materie blijven verdiepen. Een subsidieadviseur kan dan een uitkomst zijn.
  Wordt een subsidie aanvraag afgewezen, dan heb je voor niets al die tijd geïnvesteerd.
 • Ook de aanvraag kost tijd, net als de administratieve verplichtingen die je opgelegd krijgt na een positief oordeel. Je moet tussenrapportages schrijven en je kan bezoekjes van een accountant verwachten die checkt of de vereniging zich wel aan de begroting houdt.
 • De subsidieverstrekker bepaalt de regels. Dat betekent dat je bijvoorbeeld jouw project moet demonstreren aan andere organisaties, beperkt bent in de keuzemogelijkheden bij verandering van jouw project of met een andere invulling van de samenwerking met partners te maken krijgt dan je gewend bent.
  0
  Je winkelwagen