is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Wij kunnen geen kascontroleleden vinden

Wij kunnen geen kascontroleleden vinden

Wat als de vereniging geen kascontroleleden kan vinden?

De vereniging moet een kascontrolecommissie hebben. Deze commissie bestaat uit leden van de vereniging, niet zijnde bestuursleden. Zijn er geen leden? Dan kan je nieuwe leden zoeken of een externe boekhouder of accountant benoemen.

Geen kascontroleleden

De vereniging moet een kascontrolecommissie hebben. In de statuten staat dat deze commissie moet bestaan uit leden buiten het bestuur. Maar wat als jouw vereniging alleen bestaat uit bestuursleden? Of wat moet je doen als er geen leden bereid zijn om deze taak op te pakken? Hoe kan je dan een kascontrole regelen?

Ten eerste kan je nieuwe leden werven. Deze leden kunnen dan de kascontrolecommissie vormen.

Kan of wil jouw vereniging geen nieuwe leden toevoegen aan de vereniging? Dan kan de vereniging een externe boekhouder of accountant inschakelen. Deze geeft dan een getrouwheidsverklaring af. Let wel op, hier zijn kosten aan verboden. Lees eerst de statuten door om te controleren of dit wel mogelijk is.

Praktijkoplossing

Als er geen nieuwe leden gevonden kunnen worden en er geen financiële middelen zijn voor een externe boekhouder of accountant is er nog een derde praktische optie. De bestuursleden kunnen zelf de controle uitvoeren en deze ondertekenen. Er is geen wettelijk toezicht op verenigingen. De bestuursleden lopen dan wel het risico dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Probeer dus eerst om andere kascontroleleden te vinden!

Die aansprakelijkheid komt pas om de hoek kijken als er fouten zitten in jullie administratie. Ook speelt het natuurlijk als er een benadeelde schuldeiser is. Weten jullie zeker dat deze zaken niet spelen? Dan loop je dus ook niet heel veel risico.

Meer informatie over en voor kascommissies vind je in De Kascommissiegids voor verenigingen en stichtingen. Zie www.kascommissiegids.nl.

    0
    Je winkelwagen