is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Aantallen vrijwilligers in Nederland in 2022

Aantallen vrijwilligers in Nederland in 2022

Hoeveel vrijwilligers zijn er in Nederland?

In 2022 heeft 41% van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar of ouder minstens één keer vrijwilligerswerk verricht. In 2023 was dit 39% en in 2020 44%.

Vrijwilligers

Nederland is een land van vrijwilligers. Het maatschappelijk leven draait op vrijwilligers. Bij de sport, de school, het welzijnswerk zijn heel veel vrijwilligers. Maar ook in musea, dierentuinen en zoveel andere voorzieningen zijn vrijwilligers aan de slag.

Het lijkt erop dat in de afgelopen jaren het percentage Nederlanders dat zich inzet als vrijwilliger aan het dalen is. Al jaren schommelde dit percentage rond de 49%. In 2019 was het percentage nog 47%, in 2020 was het gedaald tot 44% en in 2021 zelfs tot 39%. In 2022 is dit aantal een beetje gestegen, naar 41%. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Slag om de arm is dat 2020 en 2021 veel vrijwilligerswerk stil lag door Corona.

Achtergrond vrijwilligers

Het CBS onderzoek geeft duidelijke verschillen aan in de bereidheid van mensen om vrijwilligerswerk te verrichten. Voor verenigingen is dat een gegeven. Zoek je dus vrijwilligers, dan kun je aan de hand van het CBS rapport kijken welke groepen het meest in aanmerking komen.

Niet geheel verrassend blijken mensen van middelbare leeftijd de meeste vrijwilligerstijd te besteden op de scholen en sportclubs van hun kinderen. Oudere vrijwilligers besteden veel meer tijd aan het vrijwilligersbeleid.

Tevredenheid vrijwilligers

Het CBS deed in 2020 een onderzoek naar de tevredenheid van vrijwilligers en vroeg ook of ze verder willen gaan. De conclusie is dat de meeste vrijwilligers tevreden zijn. Uitgesplitst naar soort vrijwilligerswerk zijn er wel kleine verschillen, maar alle groepen zitten boven een 7 en onder een 8.

Kerken, moskeeën en dergelijke scoren hoog in tevredenheid van de vrijwilligers. Belangrijk voor die organisaties is ook te weten dat een zeer groot deel van de mensen aangeeft ook volgend jaar nog actief te zullen zijn.

Aantallen vrijwilligers

In de periode 2012-2018 heeft gemiddeld 48,9% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder zich ingezet als vrijwilliger bij een organisatie of een vereniging. Zij gaven aan minstens één keer per jaar actief te zijn als vrijwilliger. De vrijwilligers waren met name actief op het gebied van sportverenigingen, scholen, verzorging, jeugdwerk en bij levensbeschouwelijke organisaties.

CBS Cijfers vrijwilligers

Het CBS doet een jaarlijks onderzoek naar de aantallen vrijwilligers in Nederland. Het rapport komt altijd het jaar volgend op het onderzoek uit. Dus het rapport over 2019 komt in 2020 uit.

JaarBron
2021 (over 2020)CBS Onderzoek
2020 (0ver 2019)CBS onderzoek

Platform vrijwillige inzet

Het Platform vrijwillige inzet is een organisatie die zich inzet voor de belangen van vrijwilligers. Ook zij schreven een bericht over het aantal vrijwilligers.

Lees: Wat is een vrijwilliger?

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen