Aantallen vrijwilligers

Aantallen vrijwilligers

Hoeveel vrijwilligers zijn er in Nederland?

In 2019 heeft 46,7% van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar of ouder minstens één keer vrijwilligerswerk verricht.
In 2018 was die 47,6% van de Nederlandse bevolking.

Vrijwilligers

Nederland is een land van vrijwilligers. Het maatschappelijk leven draait op vrijwilligers. Bij de sport, de school, het welzijnswerk zijn heel veel vrijwilligers. Maar ook in musea, dierentuinen en zoveel andere voorzieningen zijn vrijwilligers aan de slag.

Aantal vrijwilligers

In de periode 2012-2018 heeft gemiddeld 48,9% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder zich ingezet als vrijwilliger bij een organisatie of een vereniging. Zij gaven aan minstens één keer per jaar actief te zijn als vrijwilliger. De vrijwilligers waren met name actief op het gebied van sportverenigingen, scholen, verzorging, jeugdwerk en bij levensbeschouwelijke organisaties.

In 2019 heeft er weer een onderzoek plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat 46,7% van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar of ouder zich heeft ingezet als vrijwilliger. Op de website van CBS kan je terugvinden bij welke organisaties zij als vrijwilliger hebben gewerkt.

Platform vrijwillige inzet

Het Platform vrijwillige inzet is een organisatie die zich inzet voor de belangen van vrijwilligers. Ook zij schreven een bericht over het aantal vrijwilligers.

Lees: Wat is een vrijwilliger?