Vrijwilligersovereenkomst

Documenten

[klantenvertellen_cijfer]

Vrijwilligersovereenkomst

24.-

Overeenkomst tussen een vereniging en een vrijwilliger. Regelt de rechten en plichten die bij professioneel vrijwilligerswerk spelen. Zo maak je vrijwilligerswerk ook minder vrijblijvend. Beide zetten hun verwachtingen en verplichtingen duidelijk op papier.

In winkelwagen

Vrijwilligersovereenkomst

KalenderEen vrijwilligersovereenkomst is een overeenkomst tussen de vrijwilliger en een vereniging. Hierin staan wederzijdse verplichtingen. Zo is afgesproken wat de taken van de vrijwilliger zijn, hoeveel uur de vrijwilliger bereid is zich in te zetten. Zo is ook voor de vrijwilliger duidelijk wat er verwacht wordt.
Deze overeenkomst regelt nadrukkelijk dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt.

Wat je zelf in dit contract moet regelen

Goed regelen wie de begeleiding van de vrijwilliger doet. Daarnaast kan je duidelijk afspreken wat de verhouding is tussen de vrijwilliger en de organisatie.

Samenvatting

Bevat bepalingen over:

  • taakomschrijving werkzaamheden;
  • bepaling dat het vrijwilligerswerk is;
  • mogelijkheid werkelijke kosten te declareren;
  • vakantie en verzuim;
  • beeindiging vrijwilligerswerk.

Context

Je gebruikt dit document in de volgende situatie:
Voor een organisatie die veel en langdurig gebruik maakt van vrijwilligers is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken zet je in een vrijwilligersovereenkomst. Ze gaan onder andere over de inzetbaarheid van de vrijwilliger. Anderzijds biedt dit de vrijwilliger duidelijkheid over begeleiding en beleid. Het lijkt soms wat formeel, maar het geeft veel duidelijkheid.
De vrijwilligersovereenkomst geeft aan dat er een verzekering is. Dat is een belangrijk aandachtspunt. De organisatie moet zich verzekeren tegen eventuele schade die de vrijwilliger kan aanrichten. Dat is dus een aansprakelijkheidsverzekering. Sluit je die niet, dan loop je als organisatie forse risico’s.

Extra informatie

Doelgroep

Stichting en Vereniging

Categorie

Arbeid