is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?

Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?

Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?

Om te voorkomen dat je aansprakelijk bent voor het handelen van de voorganger, moet het bestuur de aftredende bestuurder decharge verlenen. Decharge is ontslag van aansprakelijkheid.

Verantwoordelijk voor voorganger?

verantwoordelijk

Juridisch gezien gaat het niet om de verantwoordelijkheid maar aansprakelijkheid van een bestuurder. Je kan voorkomen dat een nieuwe bestuurder aansprakelijk is voor daden van zijn voorganger. Dat doe je door als bestuur aan de aftredende bestuurder decharge te verlenen.

Decharge

Decharge is ontslag van aansprakelijkheid door het bevoegde orgaan van de vereniging. Dat is de Algemene Vergadering (AV). De AV geeft in feite aan dat het bestuur zijn taak behoorlijk heeft vervuld en dat een opvolger niets hoeft te vrezen.

Ontheffing

Door de decharge is het oude bestuur ontheven van de aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid. De eventuele resterende aansprakelijkheid wordt daarmee overgenomen door de rechtspersoon zelf. Deze ontheffing geldt alleen over de zaken die bekend (kunnen) zijn bij de dechargerende instantie.

Kortom, als het bestuur decharge aan jouw voorganger heeft verleend, kun je niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die hij of zij heeft uitgevoerd. Vraag dit dus altijd na. Is er nog geen decharge verleend? Zeg dan dat je pas aantreedt als alle zaken in orde zijn gemaakt en de decharge is afgegeven.

Verantwoordelijkheid bij VvE

Dit geldt ook voor de Vereniging van Eigenaren (VvE). Een opvolger is niet verantwoordelijk voor het handelen van zijn voorganger. Het bestuur van de VvE moet dan de aftredende bestuurder decharge verlenen.

Lees ook: Wat is decharge?

    Lees meer over Bestuur

    0
    Je winkelwagen