is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Wat is decharge?

Wat is decharge?

Wat is decharge en hoe werkt het?

Decharge is een besluit waarin je wordt ontslagen van aansprakelijkheid. Dit besluit wordt genomen door de algemene vergadering van de vereniging.

Decharge

Decharge van het bestuur is een besluit van de algemene vergadering van de vereniging. In dit besluit word je ontslagen van aansprakelijkheid. In dit besluit is dan opgenomen dat jij jouw bestuurswerk correct hebt achtergelaten en afgerond. Als dit besluit is genomen ben je daarna niet meer aansprakelijk voor eventuele fouten. De andere leden zijn dan wel nog aansprakelijk.

Als de vergadering decharge aan het bestuur verleent, is dat een interne verklaring. De leden zullen het bestuur niet meer aansprakelijk stellen voor eventueel wanbeheer of slecht beleid e.d. Het dechargebesluit heeft geen externe werking.

In de statuten kan een regeling worden opgenomen over decharge. Hierin kan je bepalen wanneer decharge wordt verleent en onder welke voorwaarden.

Besluit op de jaarvergadering

Decharge heeft alleen betrekking op de informatie die uit de jaarrekening blijkt. Het is dus niet bedoeld voor gevallen waarin fraude is gepleegd of als er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Het is gebruikelijk dat op de jaarvergadering het bestuur decharge krijgt. De cijfers en andere informatie zijn bekeken door iedereen die dat moet doen. Dat wil zeggen eventueel ook nog door een externe boekhouder of kascontrolecommissie. Vervolgens heeft de vergadering alle vragen kunnen stellen die ze wilde. Daarna is het bestuur gevrijwaard. Zij hebben hun werk goed gedaan.

Het is niet wettelijk verplicht om deze vrijwaring te verlenen.

Wanneer géén decharge verlenen?

Er zijn gevallen waarin je als bestuur juist géén decharge wilt verlenen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het bestuurswerk niet juist of onvolledig is afgerond. In dat geval blijft het lid aansprakelijk.

Wil jij als nieuw lid meedoen in het bestuur? Controleer dan eerst of er decharge is verleent aan jouw voorganger. Is dat niet het geval? Treedt dan pas aan als alle zaken in orde zijn gemaakt en dit alsnog is verleend. Anders loop je het risico dat jij aansprakelijk wordt gesteld voor iets dat jouw voorganger heeft gedaan.

    Lees meer over Bestuurszaken

    0
    Je winkelwagen