Commissies

Veel verenigingen hebben commissies om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. Bijvoorbeeld een commissie voor jeugdzaken, een commissie voor sponsoring of een feestcommissie. Ook de kascommissie heeft haar eigen regels en bevoegdheden, waar je hier alles over leest.

Eisen aan de kascommissie

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid De wet stelt als expliciete eis slechts dat de commissie uit tenminste twee leden moet bestaan. Zij moeten door de algemene vergadering zijn benoemt en niet tot het bestuur behoren. Dit is geregeld in artikel 2:48 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarboven kunnen de statuten nog aanvullende eisen stellen. De genoemde wettelijke […]

Samenstelling van de kascommissie

Aantal commissieleden Het wettelijk voorgeschreven minimumaantal kascommissieleden is twee. Dit is vastgelegd in artikel 2:48 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De statuten zullen soms een groter aantal voorschrijven. Het benodigde aantal leden is afhankelijk van de grootte van de vereniging. Ook de ervaring van de commissieleden speelt een rol. Zit er een ‘oude rot’ […]