is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Commissies

Veel verenigingen hebben commissies om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. Bijvoorbeeld een commissie voor jeugdzaken, een commissie voor sponsoring of een feestcommissie. Ook de kascommissie heeft haar eigen regels en bevoegdheden, waar je hier alles over leest.

Help, een conflict binnen de commissie

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Een commissie heeft een eigen verantwoordelijkheid. Die is collectief. Dat wil zeggen dat een besluit van de commissie gezien wordt als van alle leden. Ook dus van de leden die het niet met het besluit eens zijn. Ben jij het als commissielid niet eens met een besluit van de commissie dan moet […]

De commissie in de praktijk

Taken en bevoegdheden De taken die de commissie of commissaris meekrijgt, dien je van tevoren nauwkeurig vast te leggen. Datzelfde geldt natuurlijk voor de opdracht. Formuleer die opdracht SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). En controleer tussentijds. Want je ‘koopt’ met het instellen van een commissie niet de verantwoordelijk af. De insteller van de […]

is een dienst van Notarian

Je winkelwagen