Commissies

Veel verenigingen en stichtingen hebben commissies om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. Bijvoorbeeld een commissie voor jeugdzaken, een commissie voor sponsoring of een feestcommisie. Ook de kascommissie heeft haar eigen regels en bevoegdheden, waar u hier alles over leest.

Wat doet een stemcommissie?

Samenstelling Een stemcommissie bestaat vaak uit twee leden. Als de stemming wordt gehouden in een grote vergadering kan het handig zijn een grotere commissie in te stellen. De voorzitter van de vergadering stelt de commissie in en dechargeert deze na afloop van de stemming. Als de commissie bestaat uit stemgerechtigde leden, behouden zij hun stemrecht. Het […]