Commissies

Veel verenigingen hebben commissies om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. Bijvoorbeeld een commissie voor jeugdzaken, een commissie voor sponsoring of een feestcommissie. Ook de kascommissie heeft haar eigen regels en bevoegdheden, waar je hier alles over leest.

Het nut van commissies

Commissie In een commissie voert een (of meerdere) leden een opdracht uit. Er zijn tal van voorbeelden van commissies en commissarissen. Financiële commissies, stemcommissie, ballotagecommissies, feestcommissie, wedstrijdcommissaris, materiaalcommissaris, excursiecommissaris, etcetera. Formeel kan je de leden van een commissie ook commissaris noemen. Wat is het nu van de commissies? Voordeel van een commissie Commissies worden over […]

Help, een conflict binnen de commissie!

Conflict binnen de commissie Commissieleden zijn in eerste aanleg aansprakelijk voor hun daden. Gaat een commissielid akkoord met de bouw van bijvoorbeeld een nieuw clubgebouw en leidt dit later tot grote financiële problemen? Dan kan het commissielid in kwestie (mede) aansprakelijk worden gesteld voor de kosten. Ook als je als enige commissielid tegen stemde en […]

De commissie in de praktijk

Taken en bevoegdheden De taken die de commissie of commissaris meekrijgt, dien je van tevoren nauwkeurig vast te leggen. Datzelfde geldt natuurlijk voor de opdracht. Formuleer die opdracht SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). En controleer tussentijds. Want je ‘koopt’ met het instellen van een commissie niet de verantwoordelijk af. De insteller van de […]

Je winkelwagen