Btw betalen over sponsorinkomsten?

Btw betalen over sponsorinkomsten?

Btw betalen over sponsorinkomsten?

Als uw vereniging of stichting btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Als uw organisatie niet aangemerkt is als btw-plichtig, is er een grote kans dat u voor de diensten die u aan sponsors verleent toch btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura.

Btw-plichtig
Als uw vereniging of stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als btw-plichtig, geldt deze verplichting ook voor sponsorgelden. De btw van 21% berekent u door aan de sponsor door op de factuur het sponsorbedrag te verhogen met 21%. Dat bedrag draagt u af aan de Belastingdienst. De sponsor kan de aan hem gefactureerde btw meestal als voorbelasting weer aftrekken.

Niet btw-plichtig
Bent u door de Belastingdienst niet aangemerkt als btw-plichtig en gaat u aan de slag met sponsoring, dan is er een grote kans dat u voor de diensten die u aan sponsors verleent toch btw moet afdragen. Dit komt doordat er een tegenprestatie wordt geleverd voor het ontvangen van sponsorgelden (zoals sponsorborden, reclame op de website et cetera). Maar veel verenigingen en stichtingen die zich inzetten op maatschappelijk, cultureel, sportief en sociaal vlak hebben recht op een vrijstelling. Sportverenigingen hoeven geen btw af te dragen tot het bedrag van 31.765 euro. Voor andere organisaties geldt een vrijstelling tot een bedrag van € 22.689.

Sponsoring in natura
Ook over sponsoring in natura moet btw worden afgedragen. Dus als u geen geld van de sponsor ontvangt, maar goederen zoals een computer, sportattributen of ander materiaal en de sponsor in ruil hiervoor bijvoorbeeld een naamsvermelding krijgt of toegangsbewijs voor een activiteit die u organiseert. U moet dan wederzijds een factuur uitreiken voor de waarde van die bijdragen (die tegen elkaar wegvallen), plus 19% btw (die wel betaald moet worden). Alleen dan is aftrek van voorbelasting voor de sponsor mogelijk.

Meer informatie
Op de vraag of er wel of niet btw over sponsorgeld betaald moet worden, is zoals hierboven genoemd geen eenduidig antwoord te geven, omdat dit heel erg per situatie verschilt. Meer over de btw-plicht leest u in het artikel Btw afdragen ja of nee? en op de website van de Belastingdienst.