is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Btw betalen over sponsorinkomsten?

Btw betalen over sponsorinkomsten?

Moeten we BTW betalen over sponsorgeld?

Als de vereniging BTW-plichtig is dan zeker. In andere gevallen hangt het ervan af. Is er een duidelijk tegenprestatie? Dan moet je BTW rekenen.

BTW in het sponsorbedrag?

Als jullie vereniging btw-plichtig is, geldt dit ook voor de sponsorinkomsten. Ook in andere gevallen is er een grote kans dat je voor de diensten die je aan sponsors verleent btw moet afdragen. Ook geldt er een btw-verplichting voor sponsoring in natura.

BTW-plichtig

Collecteren

Als uw vereniging door de Belastingdienst is aangemerkt als btw-plichtig, geldt deze verplichting ook voor sponsorgelden. De btw bereken je door aan de sponsor. Dat bedrag draagt u af aan de Belastingdienst. De sponsor kan de aan hem gefactureerde btw meestal als voorbelasting weer aftrekken.

Niet BTW-plichtig

Zijn jullie niet btw-plichtig? Er is een grote kans dat de vereniging voor de diensten die jullie aan de sponsors verleent toch btw moeten afdragen. Dit komt doordat er een tegenprestatie wordt geleverd voor het ontvangen van sponsorgelden. Die prestatie bestaat bijvoorbeeld uit sponsorborden, reclame op de website et cetera.

Veel verenigingen die zich inzetten op maatschappelijk, cultureel, sportief en sociaal vlak hebben recht op een vrijstelling. Sportverenigingen hoeven geen btw af te dragen tot een verhoogd plafond. De vrijstellingen voor de BTW

Sponsoring in natura

Ook over sponsoring in natura moet btw worden afgedragen. Dus als u geen geld van de sponsor ontvangt, maar goederen zoals een computer, sportattributen of ander materiaal en de sponsor in ruil hiervoor bijvoorbeeld een naamsvermelding krijgt of toegangsbewijs voor een activiteit die u organiseert. U moet dan wederzijds een factuur uitreiken voor de waarde van die bijdragen (die tegen elkaar wegvallen), plus 19% btw (die wel betaald moet worden). Alleen dan is aftrek van voorbelasting voor de sponsor mogelijk.

Kijk bij Belastingdienst

Op de vraag of er wel of niet btw over sponsorgeld betaald moet worden, is zoals hierboven genoemd geen eenduidig antwoord te geven, omdat dit heel erg per situatie verschilt. Meer over de btw-plicht leest u in het artikel Btw afdragen ja of nee? en op de website van de Belastingdienst.

    Lees meer over Financiën

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen