Checklist bestuurswissel

Checklist bestuurswissel

Checklist bestuurswissel

Elk bestuur zou voortdurend bezig moeten zijn met opvolging. Door de opvolging geregeld aandacht te geven, voorkomt u panieksituaties als er een bestuurslid opstapt. Zorg voor goede functieomschrijvingen, leg procedures schriftelijk vast en houd bij op welke data de zittingstermijnen aflopen.

Toestemming algemene vergadering
Bij een vereniging benoemt de algemene vergadering het bestuur. Bestuursleden kunnen wel tussentijds aftreden, maar voor het benoemen van een opvolger moet het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroepen.
Kennisoverdracht
  • Welke processen lopen er en wat moet het nieuwe bestuurslid daar precies voor doen?
  • Welke relaties onderhoudt het aftredende bestuurslid en welke afspraken zijn daarmee gemaakt?
  • Welke taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid neemt het nieuwe bestuurslid over?
Controle
  • Is het aftredende bestuurslid bij met de werkzaamheden of is er een achterstand die ingelopen moet worden?
  • Staan alle afspraken op papier en stemmen zij overeen met de afspraken die op de algemene vergadering zijn gemaakt?
  • Is de kas, het banksaldo, de voorraad en inventaris conform de administratie? Zoniet, laat de vertrekkende bestuurder de tekorten aanvullen, desnoods uit eigen zak.
Aanvaarding
Zorg dat het vertrekkende bestuurslid de door hem of haar afgesloten administraties ondertekent. De nieuwe bestuurder tekent vervolgens ook als bewijs van controle en acceptatie.
Indien de penningmeester vertrekt: draag de kas over aan de nieuwe penningmeester en laat hem of haar in het kasboek tekenen voor ontvangst.

Wijziging doorgeven aan KvK en bank
Is uw organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan dient de bestuurswissel binnen een week na plaatsvinden te worden doorgegeven. Dit gaat door middel van een wijzigingsformulier dat u kunt opvragen of op de website kunt invullen. Alleen de bestuursleden die zelf aftreden mogen deze wijziging doorgeven. Zij schrijven zichzelf uit en melden hun opvolgers aan.
Daarna geeft u de wijziging door aan de bank. Vooral voor de tekenbevoegdheid is het belangrijk dat u dit tijdig doet. Vraag na bij uw bank wat u allemaal mee moet nemen, maar een nieuw bestuurslid is in ieder geval verplicht zich te legitimeren.