is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Bestuurder wil tussentijds opzeggen

Bestuurder wil tussentijds opzeggen

Een bestuurder wil vroegtijdig de bestuursfunctie opzeggen. Kan dat zomaar?

Bestuurder zijn van een vereniging is vrijwillig. De vereniging kan de bestuurder niet dwingen om bestuurder te blijven als de bestuurder hiermee wil stoppen.

Bestuursfunctie opzeggen

Juridisch gezien, kan en mag een verenigingsbestuurder altijd aftreden. Ook meerdere bestuurders tegelijkertijd. Moreel brengt de bestuurder de vereniging in een lastig parket als de bestuurder de bestuurstaken neerlegt. Zonder bestuur is het heel lastig om een vergadering bijeen te roepen. Daardoor is het dan weer lastig om een nieuw bestuur te benoemen, als zich alsnog mensen melden.

Bestuursleden kunnen altijd hun functie opzeggen, het is geen wettelijk plicht om zelfs maar de termijn uit te zitten waarvoor je gekozen bent. Als een bestuurslid tussentijds vertrekt dan moet de vereniging een tijdelijke maatregel nemen. De bestuurder heeft hier dus veel vrijheid in.

Hoe je het bestuurslidmaatschap als bestuurder moet opzeggen staat in een apart artikel.

opzeggen

De bestuurder moet de werkzaamheden wel goed afronden, anders zal de vereniging geen decharge verlenen. Hierdoor blijft de bestuurder verantwoordelijk voor de geleverde werkzaamheden. Aan de andere kant, de vereniging kan decharge niet weigeren als de bestuurder opeens opzegt maar wel het werk goed afgerond achterlaat.

Overdracht van de werkzaamheden

De bestuurder moet de werkzaamheden overdragen nadat de bestuursfunctie is afgerond. De werkzaamheden zelf moeten worden overgedragen, maar ook eventuele spullen die de bestuurder in bezit had. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een laptop, telefoon of een fiets of auto. Vraag al deze spullen dus terug bij de bestuurder.

Het niet teruggeven/overdragen van de spullen, of het niet mee willen werken, is onrechtmatig handelen. De bestuurder kan dus niet weigeren om de spullen terug te brengen.

Gevolgen voor de vereniging

Als een bestuurder vroegtijdig opzegt, kan dit gevolgen hebben voor de vereniging. De vereniging moet namelijk een andere bestuurder zoeken en aanstellen. Dit kan veel tijd in beslag nemen.

De vereniging kan met de bestuurder afspreken dat de bestuurder dan iets langer blijft, maar de bestuurder is dit niet verplicht.

Bestuurder iets meer binden aan de vereniging

Hoe kun je voorkomen dat een bestuurder zomaar opzegt?

De vereniging kan een bestuursovereenkomst aangaan met de bestuurder. Dit geeft de vereniging iets meer zekerheid.

In de bestuurdersovereenkomst kunnen afspraken gemaakt worden die niet in de statuten staan. Bijvoorbeeld hoeveel uur een bestuurder moet werken voor de vereniging en een opzegtermijn. Mocht de bestuurder opzeggen, dan heb je nog een termijn van … maanden voordat de bestuurder vertrekt. Dit kun je zelf invullen in het contract. In die periode kan de vereniging een nieuwe bestuurder zoeken.

    Lees meer over Bestuur

    0
    Je winkelwagen