is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Contant geld afschaffen?

Contant geld afschaffen?

Kan de vereniging contant geld afschaffen?

Ja, een vereniging mag bepalen dat ze geen contant geld wil aannemen. Dat kan praktisch, het is ook juridisch toegestaan. Het verkleint de kans op fraude binnen de vereniging enorm.

Contant geld afschaffen de praktijk

contant geld

In de loop der jaren is contant geld steeds minder belangrijk geworden. Vroeger ging alles contant en liepen mensen met pakken geld in hun zak. Dat is allemaal veranderd. De betaling van de contributie is meestal al niet meer contant mogelijk. Het is niet meer dan logisch om ook sponsoren niet contant te laten betalen. Als laatste optie is de kantine aan de beurt.

Op veel plaatsen in Nederland is contante betaling niet meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan scholen of het openbaar vervoer. In het begin is er meestal even weerstand. Praktisch iedereen kan nu contactloos betalen, met een pasje of een telefoon.

Contant geld een bron van fraude

Een kascontrole is nooit waterdicht. Er zijn diverse fraudegevallen bekend waarbij een penningmeester erin slaagde om de kascommissie jarenlang om de tuin te leiden. Een kascommissie kan proberen om op basis van de balans van vorig jaar zelf uit te rekenen hoeveel er nu in kas zou moeten zijn.

Het contante geld kan dus eenvoudig verdwijnen. In de zakken van de penningmeester bijvoorbeeld. Of de vrijwillige kantinemedewerkers.

Witwassen en zwart geld

De verleiding om een zwarte kas aan te houden kan groot zijn voor een vereniging in financieel zwaar weer. De zwarte inkomsten kan je gebruiken voor zwarte betalingen. Misschien is niet iedere bestuurder op de hoogte van de gewijzigde regels en moraal.

Tegen zwart geld wordt hard opgetreden. Bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk. Dat geldt voor alle bestuurders, niet alleen voor hen die de zwarte kas hebben beheerd. Koepelorganisaties gooien verenigingen met zwart geld direct uit de bond.

Zwart geld maakt kwetsbaar. De ontvangers van zwart geld zijn kwetsbaar. Als de zaken aan het licht komen zijn ze hun baan kwijt, aansprakelijk, gaat de vereniging ten gronde. Dat weet de partij die zwart geld de club in laat stromen. Je begeeft je op het hellend vlak.

Contant geld afschaffen mag dat?

Ja je mag als vereniging zelf bepalen hoe je betaald wil worden. Iets kopen in de kantine is een overeenkomst. De vereniging doet een aanbod, de wijze van betaling maakt onderdeel uit van dat aanbod.

Dat staat los van het feit dat contant geld een wettig betaalmiddel is. Dat argument hoor je vaak van mensen die niet willen betalen. Het blijft een wettig betaalmiddel, alleen niet op jullie vereniging.

Voor de twijfelaars, de Rijksoverheid legt het ook graag uit.

Second-best

Een ‘second-best’ oplossing die je ook op korte termijn nog kunt invoeren. Spreek af dat de penningmeester aan het eind van het jaar al het contante geld bij de bank afstort.

Dan hoeft de kascommissie niet te inventariseren en kan dat ook niet fout gaan. Want heb je al eens bedacht hoe een kascommissie bijvoorbeeld in maart of april nog kan inventariseren hoeveel er op 31 december in kas zat?

Deze ‘second-best’ oplossing is een heel eenvoudige maatregel die elke vereniging nog dit jaar kan nemen.

    Lees meer over Financiën

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen