is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Kascommissie

Kascommissie

Wat is een kascommissie?

Rekenmachine of cijfers

De kascommissie of ook kascontrolecommissie is een commissie van de vereniging. Dit is een onafhankelijk commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. Taak van de kascommissie is het controleren van de jaarrekening. De kascommissie controleert het werk van de penningmeester.

De taak van de kascommissie kan in het huishoudelijk reglement nader worden uitgewerkt.

  • Het meervoud van kascommissie is Kascommissies
0
Je winkelwagen