is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De btw-aangifte: zo werkt het

De btw-aangifte: zo werkt het

Hoe doe ik BTW aangifte voor een vereniging?

Als je BTW-plichtig bent dan doe je in principe ieder kwartaal aangifte van BTW. Dat doe je online, al dan niet met een boekhoudprogramma.

Btw altijd aangeven

Als de vereniging btw-plichtig is, moet je btw-aangifte doen. Dit gebeurt binnen een bepaald tijdvak, dat door de Belastingdienst wordt vastgesteld. In de meeste gevallen zal dat een kwartaal zijn.

Je moet altijd aangifte doen, ook als je in een bepaald tijdvak geen omzet hebt gemaakt of geen btw hoeft te betalen. Doe je geen aangifte, dan legt de fiscus je een naheffingsaanslag op naar een geschat bedrag en eventueel een boete.

Incidenteel uitstel van aangifte

Als je incidenteel door bijzondere omstandigheden niet in staat bent tijdig aangifte te doen, kan je de Belastingdienst om uitstel van het doen van aangifte en betaling verzoeken. Dit moet voor de uiterste inleverdatum. Betalingsproblemen zijn geen reden voor uitstel. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst. Verzoek om een schattingsvergunning, als je structureel niet tijdig nauwkeurig aangifte kan doen.

De btw-aangifte invullen

Je doet de aangifte online bij de Belastingdienst. Bij het invullen gebruik je de gegevens die betrekking hebben op prestaties die zijn belast in Nederland. Er bestaan verschillende btw-tarieven: 21%, 9% en 0%. In sommige gevallen zijn afwijkende percentages van toepassing. Gegevens uit jouw administratie over vrijgestelde prestaties en in het buitenland belaste prestaties, kan je niet in de aangifte opnemen.

Kasstelsel

Bij het kasstelsel bereken je de verschuldigde btw aan de hand van de in het aangiftetijdvak daadwerkelijk ontvangen bedragen. De voorbelasting mag je berekenen op basis van het factuurstelsel. Wanneer de ontvangsten zijn belast met verschillende tarieven en het onmogelijk is om de ontvangsten te splitsen naar de verschillende tarieven, dan kan je een forfaitaire methode gebruiken.

Factuurstelsel

Bij het factuurstelsel berekent je btw op basis van de in het tijdvak van aangifte ontvangen en uitgereikte facturen. Beslissend is de dagtekening van de factuur. Als je het factuurstelsel hanteert, moet je de verschuldigde btw berekenen op basis van de in het tijdvak van aangifte ontvangen en uitgereikte facturen. Beslissend is daarbij de dagtekening van de factuur.

Wanneer moet je de btw-aangifte inleveren?

Maand- en kwartaalaangevers moeten de aangifte uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het aangiftetijdvak indienen. Als datum geldt de dag waarop de aangifte door de Belastingdienst is ontvangen.

Wanneer moet de aangifte zijn betaald?

Je moet ervoor zorgen dat de btw uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen is. Dat geldt voor betaling via jouw bankrekening.

Heb je een fout gemaakt? Dan moet je een suppletie btw-aangifte doen bij een volgend tijdvak.

    0
    Je winkelwagen