is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De ondernemer als donateur

De ondernemer als donateur

Hoe kan een ondernemer schenken aan de vereniging?

Er zijn verschillende manieren waarop een ondernemer kan schenken aan de vereniging. Dat kan natuurlijk in geld, maar ook in natura of door het leveren van gratis diensten. Je moet de schenking fiscaal juist waarderen. Voor de ondernemer zijn er ook fiscale voordelen te behalen.

Voordelen van doneren als ondernemer

Je kunt als ondernemer doneren aan een vereniging. Je moet doneren onderscheiden van sponsoren. Bij een sponsorovereenkomst is er een tegenprestatie van de vereniging. De onderneming heeft dus geen zakelijk belang bij de gift. Er is dus geen sprake van bijvoorbeeld het vergroten van de naamsbekendheid.

Heb jij binnen de leden van de vereniging ondernemers? Wijs ze dan eens op de mogelijkheden die er zijn om vanuit hun onderneming te doneren.

Twee soorten giften

De Belastingdienst onderscheidt twee soorten giften. Er zijn de giften met een zakelijk karakter en de giften uit vrijgevigheid. Giften met een zakelijk karakter zijn bedrijfskosten en komen om die reden als zakelijke kosten in aanmerking.

Ondernemer

Een gift met een zakelijk karakter kan zijn:

  • sponsoring;
  • een gift aan een organisatie waar de onderneming een belang heeft;
  • een gift waaraan de onderneming zich door grootte en standing moreel gezien niet kan onttrekken.

Giften met een niet zakelijk karakter moeten ook nog getoetst. Deze mogen niet zijn ingegeven door het persoonlijk belang van de directeur grootaandeelhouder (DGA). Een voorbeeld waar dat mis ging, is die waarbij de onderneming geen belang had bij de donatie. De DGA had wel een persoonlijk belang, de ontvangende stichting in dit geval was het raceteam van zijn zoon.

Indien er een dergelijk persoonlijk belang wordt gevonden dan beschouwt de Belastingdienst deze donatie als een dividenduitkering.

Gift aftrekbaar

De niet zakelijke giften kunnen ook aftrekbaar zijn van de vennootschapsbelasting op grond van Artikel 16 Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De gift moet dan wel gedaan zijn aan een vereniging met de ANBI-status.

Een ondernemer voor de Vennootschapsbelasting kan de gift aftrekken van de winst en verlaagt hiermee dus de winstbelasting. Dit mag tot maximaal 50% van de winst en tot maximaal € 100.000.

Is het een gift voor een culturele ANBI? Dan mag je de gift met 50% verhogen, met een maximale verhoging van € 2.500. Een rekenvoorbeeld staat op de site van De Belastingdienst.

Gift in natura

Ook een gift in natura is aftrekbaar zoals hiervoor is beschreven. Een gift in natura kan op heel veel manieren plaatsvinden.

  • Afzien van beloning. De onderneming levert een product of dienst dat zij normaal ook levert. Bij wijze van donatie ziet de onderneming af van beloning. Bijvoorbeeld een advocatenkantoor dat gratis een juridisch advies geeft, of een transportbedrijf dat gratis transport regelt.
  • Goederen ter beschikking stellen. De onderneming schenkt goederen, bijvoorbeeld ingezameld gereedschap of andere goederen zoals bijvoorbeeld kleding of medicijnen.
  • Ter beschikking stellen. De onderneming stelt medewerkers of ruimte in het bedrijf ter beschikking. De medewerkers doen iets anders dan hun normale werkzaamheden. Bijvoorbeeld advocaten schilderen een daklozenopvang. Hiervoor vraagt de onderneming geen vergoeding.

Formele vereisten: de gift moet schriftelijk aantoonbaar zijn. De gift mag niet contant zijn gedaan.

Waardering gift in natura

De waarde van een gift in natura moet je doen tegen de waarde in het economisch verkeer. Ondanks eerdere plannen is er geen eis dat er een taxatie moet plaatsvinden. Wel is het noodzakelijk om in een onderhandse akte te bepalen wat de waarde van de schenking is. Dit is geregeld sinds 2021

Als een onderneming goederen schenkt, dan is de waarde in het economisch verkeer de winkelwaarde. Werknemers die normaal een uurtarief hebben kun je dus opnemen voor dat gangbare uurtarief. Hierdoor kan voor een onderneming een interessante aftrekpost ontstaan.

Ondernemer, schenken in privé of BV?

Schenkingen in privé zijn alleen aftrekbaar als je meer schenkt dan de drempel van 1%. Daarna is de schenking aftrekbaar en dus tegen het tarief dat jij betaalt in de hoogste schijf waarin jouw IB inkomen valt.

Schenkingen in de BV kennen geen drempel, wel een maximum. Je trekt deze af tegen het tarief aan vennootschapsbelasting dat de BV betaalt. Daarna verlaagt deze vorm van donatie ook de dividendbelasting omdat je minder uitkeert via dividend.

    0
    Je winkelwagen