is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI

Wat is een algemeen Nut Beogende Instelling ANBI?

Een Algemeen Nut Beogende Instelling staat bekend onder de naam ANBI. De Belastingdienst kan een vereniging de ANBI status geven. Met deze status kan de vereniging fiscaal gunstig giften en erfenissen ontvangen. Deze kan de vereniging aftrekken van de belasting. Daarnaast kan een vereniging met de ANBI status in aanmerking komen voor een teruggaaf van de energiebelasting.

Er gelden wel voorwaarden voor de ANBI-status. Zo moet het bestuur uit minimaal 3 bestuurders bestaan. En de vereniging moet het algemeen nut beogen. Daarnaast moet er in de statuten staan dat, als de vereniging wordt opgeheven, de overgebleven baten naar een andere ANBI organisatie gaan.

Voor meer informatie over de ANBI, zie de Belastingdienst.

  • Het meervoud van algemeen Nut Beogende Instelling ANBI is Algemeen Nut Beogende Instellingen
  • De afkorting van algemeen Nut Beogende Instelling ANBI is ANBI
0
Je winkelwagen