is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De personeelsvereniging en de WKR

De personeelsvereniging en de WKR

Welke eisen stelt de WKR aan een personeelsvereniging?

Een werkgever kan bijdragen aan de personeelsvereniging zonder in conflict te komen met de WKR. De personeelsvereniging moet onafhankelijk zijn van de werkgever. Bovendien mag je geen uitkering doen aan de leden. De bijdrage van de werkgever mag niet hoger zijn dan de contributie.

Bijdrage werkgever aan personeelsvereniging buiten de Werkkostenregeling WKR

wkr

De werkkostenregeling regelt kort gezegd dat de werkgever een maximaal percentage van de loonsom per jaar aan de werknemers mag besteden. Het is sinds de invoering van die regeling moeilijker om onbelaste vergoedingen te verstrekken. Ook personeelsfeesten, kleine cadeaus en dergelijke vallen onder de regeling.

De oprichting van een personeelsvereniging is een goede optie voor een andere geldstroom.

Het blijft wel zo dat de werknemers ook zelf contributie moeten betalen. De werkgever kan onder voorwaarden echter ook een bijdrage betalen die niet onder de Werkkostenregeling valt. Die bijdrage moet voldoen aan een aantal regels. Hierdoor kan de werkgever bepaalde zaken onbelast vergoeden.

Voorwaarden personeelsvereniging en de WKR

De werkgever kan belastingvrij bijdragen aan de personeelsvereniging. Hiervoor zijn een aantal eisen:

 1. De personeelsvereniging moet onafhankelijk zijn van de werkgever. Het verenigingsbestuur (en niet de werkgever) moet zelf over de uitgaven kunnen beslissen. Zeggenschap van de werkgever daarover, zoals een vetorecht, is niet toegestaan. Dit is ook in overeenstemming met de algemene regel dat de personeelsvereniging van de werknemers is en niet van de werkgever.
 2. De personeelsvereniging mag geen uitkeringen doen aan de werknemers/verenigingsleden. Zo mag contributie niet worden terugbetaald aan de werknemers. Ook niet als die uit dienst gaan.
 3. De bijdrage van de werkgever aan de personeelsvereniging mag niet hoger zijn dan de bijdrage van de werknemers/leden zelf. Per saldo kan de werkgever de bijdrage van de werknemers dus verdubbelen.
 4. De personeelsactiviteiten moeten een incidenteel karakter hebben en ondergeschikte voorzieningen voor de werknemers zijn. Bijvoorbeeld een personeelsfeest, uitstapje of workshop. Het moeten activiteiten zijn die een personeelsvereniging normaal gesproken organiseert. Activiteiten die veel geld en tijd kosten, zoals het huren van vakantiehuizen, vallen daar normaal gesproken niet onder. Ondergeschikte voorzieningen zijn bijvoorbeeld kwantumkortingen.
 5. Minimaal 75% van de werknemers van dezelfde locatie moet kunnen deelnemen aan de personeelsvereniging. Het is niet nodig dat minstens 75% van het personeel ook daadwerkelijk lid is van de personeelsvereniging. Het criterium is dat ze dat “moeten kunnen”.

  Personeelsvereniging Oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 396,00

  Personeelsvereniging oprichten
  0
  Je winkelwagen