is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De SBBI-status

De SBBI-status

Wat is de SBBI status?

Het is een fiscale aanwijzing. De SBBI-status wil zeggen dat de vereniging geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen geld. Het is de afkorting voor Sociaal Belang Behartigende Instelling.

De SBBI

Collecteren

SBBI betekent sociaal belang behartigende instelling. Als jouw vereniging dat is dan zijn er bepaalde belastingvoordelen. Die houden in dat de vereniging geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen gelden. De SBBI status hoef je niet vooraf aan te vragen. Je doet er een beroep op bij de aangifte van de schenking of erfenis.

Eigenlijk is de SBBI dus een lichte variant op de ANBI-status. Die moet je wel vooraf aanvragen. Er zijn ook iets meer fiscale voordelen aan verbonden

Voor wie is de SBBI-status?

Het voornaamste doel van een SBBI is het behartigen van particuliere belangen van een beperkte doelgroep. Voorbeelden van SBBI’s zijn: muziekverenigingen, amateurtoneelverenigingen, zangkoren, dansgroepen, sportclubs, scoutingclubs, speeltuinen, buurtverenigingen, buurthuizen (mits niet-commercieel), personeelsverenigingen en ouderenverenigingen.

Of jouw vereniging een SBBI is, wordt beoordeeld door de Belastingdienst. De vereniging is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als die individuele belangen van de leden behartigt maar ook maatschappelijke waarde heeft. Dat is het geval als de activiteiten van de vereniging bijdraagt aan:

  • De individuele ontplooiing van de leden;
  • De samenhang van de samenleving; en
  • Een gezonde samenleving.

De categorisering van jouw vereniging als SBBI wordt door de Belastingdienst niet in de vorm van een beschikking vastgelegd. Of jouw vereniging een SBBI is, kan je navragen bij de Belastingdienst. Er staat vooraf echter niets op papier, dus zekerheid is er allerminst. De Belastingdienst toets bij een schenking of erfenis pas achteraf of er sprake is van een SBBI en er een vrijstelling wordt verleend.

Overigens heeft de Nederlandse overheid het standpunt dat de rechtsvorm die het best past bij een SBBI, de vereniging is. Voor een ANBI is de stichtingsvorm de meest geschikte.

SBBI-status: de voordelen

Ontvangt een SBBI geld, dan is de instelling vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Voorwaarde daarbij is dat aan de schenking geen voorwaarden verbonden zijn die het nagestreefde sociale belang dwarsbomen. Giften van personen en vennootschappen zijn voor de gever niet aftrekbaar. Bij het schenken van periodieke bedragen aan een SBBI, is deze onder voorwaarde wel aftrekbaar. Dit geldt met name voor schenkingen bij notariële akte voor ten minste vijf jaar aan een SBBI met 25 of meer leden.

    0
    Je winkelwagen