is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

ANBI voor verenigingen

ANBI voor verenigingen

Kan een vereniging de ANBI status hebben?

Het is in theorie mogelijk om voor een vereniging de ANBI status aan te vragen. Meestal zal die niet worden verstrekt omdat de vereniging het belang van de leden voorop heeft staan en niet het algemeen belang. In dat geval kan je wel de SBBI status hebben.

De ANBI status

ANBI

Het is voor particulieren fiscaal aantrekkelijk om te schenken aan een goed doel dat door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI. Dat zijn algemeen nut beogende instellingen. Voor verenigingen is het lastig om de ANBI-status te verkrijgen. De vereniging richt zich meestal op de belangen van de leden. Daarmee richt zij zich dus per definitie niet op het algemeen belang. Dat is het belangrijkste criterium voor een ANBI. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals de vereniging natuurmonumenten, of de vogelbescherming. Dat zijn ook verenigingen, maar zij richten zich niet op de belangen van de leden. Ben je geen ANBI? Dan ben je als vereniging meestal wel een SBBI.

Als je nog geen ANBI status hebt, je kan er een aanvragen bij de Belastingdienst. De criteria zijn als volgt:

 • Het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instellingen moeten een algemeen belang dienen;
 • De instelling mag geen winstoogmerk hebben;
 • En geen particulier of individueel belang dienen;
 • Bestuurders mogen geen beloning ontvangen, wel een onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld;
 • De organisatie moet een actueel beleidsplan hebben.

De Belastingdienst beoordeelt elk geval apart. Je moet in ieder geval statuten opsturen en die moeten voldoen aan de hiervoor genoemde eisen, plus nog enkele formele. Ook moet je een beleidsplan kunnen tonen.

Sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn in principe geen ANBI. Maar wellicht kan je dan worden aangemerkt als Sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Meer over SBBI.

Fiscale voordelen van een ANBI

Als ANBI hoeft de vereniging geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die je ontvangt. Jouw donateurs kunnen hun giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

De vereniging als erfgenaam

Mensen kunnen bij het opstellen van hun testament bij de notaris jouw vereniging aanwijzen als erfgenaam of legataris.

Na hun overlijden erft de vereniging dan een legaat. Dit is een bepaald goed of bepaalde som geld die wordt afgestaan aan de legataris. Er is in dit geval geen risico op het erven van de schulden van de overledene. Wel moet je ook opletten of het legaat vrij van rechten en plichten is.

Naast een legaat kan de vereniging ook zijn opgenomen in een testament als erfgenaam. De meeste statuten van verenigingen zullen een bepaling bevatten dat de vereniging alleen beneficiair mag aanvaarden.

Attendeer jouw leden

Zorg ervoor dat jouw leden weten dat ze de vereniging kunnen steunen. Jouw website is daarvoor het ideale medium. Heeft de vereniging een ANBI-status vermeld dit dan duidelijk en geef heldere informatie.

Laat bijvoorbeeld weten dat mensen ‘vriend van’ jouw organisatie kunnen worden, donateur kunnen worden, een item kunnen sponsoren, de organisatie als legataris kunnen aanwijzen of een eenmalige gift kunnen doen. Zorg voor een gebruiksvriendelijk invulformulier of een directe mogelijkheid tot online geld overmaken. Je kan inspiratie op doen bij de websites van grote organisaties.

  Lees meer over Financiën

  e-boekhouden.nl
  0
  Je winkelwagen