is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

De taken van de voorzitter

De taken van de voorzitter

Wat zijn de taken van de voorzitter?

De voorzitter is het gezicht van de vereniging. De taken van de voorzitter zijn het leiden van de algemene vergadering, het leiden van het bestuur en vertegenwoordiging van de vereniging.

Wat doet een voorzitter?

Een voorzitter geeft leiding aan de vereniging. Zowel naar buiten toe als binnen in de vereniging. De voorzitter houdt overzicht over wat er gebeurt binnen de vereniging. Dit bestuurslid heeft veel verschillende taken. Bepaalde taken kunnen ook worden onderverdeeld in commissies.

Andere bestuursleden hebben ook taken binnen de vereniging. Lees ook: Bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden.

De taken

betalen

De voorzitter heeft veel taken.

 • De vereniging vertegenwoordigen. Zoals binnen de vereniging als naar buiten toe.
 • Leiding geven aan de algemene vergadering van het bestuur.
 • De vergadering van de vereniging voorzitten. Hieronder valt het voorbereiden van de vergadering, maar ook tijdens de vergadering alle agendapunten doorlopen.
 • Na de vergadering moet de voorzitter ook zorgen dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Moet een bepaald besluit door iemand anders worden uitgevoerd, dan moet de voorzitter controleren of dat ook daadwerkelijk wordt gedaan.
 • Leiding geven aan het bestuur. Denk hierbij aan het beleidsplan van de vereniging uitvoeren, het coördineren van de verschillende taken binnen de vereniging en initiatieven nemen.

Een nieuwe voorzitter kiezen

De vereniging is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een belangrijk startpunt om een goede match te vinden is het opstellen van een realistisch functieprofiel. Dat profiel moet duidelijk maken wat nodig is om de betreffende functie succesvol in te vullen. Kennis, vaardigheden, randvoorwaarden: werk het allemaal goed uit voor de werving begint. Zeker als er al een gegadigde lijkt te zijn, bestaat het risico niet al te kritisch meer te zijn op de passendheid van die persoon voor de betreffende positie.

Een paar algemene tips die kunnen helpen bij het maken van een goede keuze:

 • Bekijk het CV goed en bespreek dit met de kandidaat: een lange rij voorzitterschappen elders zegt niet alles over de geschiktheid voor deze specifieke functie.
 • Als het bij jullie om een onbetaalde functie gaat is het interessant om de motivatie voor juist deze functie na te gaan. Vooral als betrokkene niet eerder onbetaalde voorzitterschappen heeft vervuld. Hoe belangrijk vindt de kandidaat de onkostenvergoeding bijvoorbeeld?
 • Bel eens met een paar organisaties waar betrokkene recentelijk actief was.
 • Probeer informeel informatie boven water te halen (b.v. jaarverslagen, nieuwsbronnen, medewerkers, google).
 • Raak niet te snel onder de indruk van interessante functies die betrokkene in het verleden heeft vervuld. Dat maakt iemand niet automatisch geschikt voor de functie.
 • Stick to the plan: doe niet teveel concessies bij het selecteren van de juiste kandidaat. Weliswaar moeten de eisen realistisch zijn, maar hou wel de belangrijkste punten voor ogen.

  Lees meer over Bestuur

  0
  Je winkelwagen