is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Een PV per BV?

Een PV per BV?

Moet je per bedrijf een aparte personeelsvereniging oprichten?

Nee, het staat je vrij om verschillende bedrijfsonderdelen samen met één personeelsvereniging te laten doen. Er kunnen praktische of culturele redenen zijn om nou juist weer verschillende verenigingen op te richten

Vrijheid van vereniging

verschillende

Zoals op verschillende plaatsen op deze site is uitgelegd is vrijheid van vereniging een grondrecht. Dat wil zeggen dat het iedereen vrij staat zich te verenigen. De personeelsvereniging is opgericht door de medewerkers en die zijn ook de baas in de vereniging. Bij de oprichting van een personeelsvereniging kun je dus alle kanten op. Je kunt bijvoorbeeld een personeelsvereniging voor de hele brandweer in Amsterdam oprichten. Tegelijk zou je ook een personeelsvereniging per kazerne op kunnen richten.

Medewerkers zijn ook nooit verplicht lid van de personeelsvereniging.

Praktische overwegingen

De vrijheid die hiervoor is beschreven is vaak praktisch beperkt. Om te beginnen kampen bijna alle verenigingen in Nederland met een tekort aan bestuursleden en/of vrijwilligers. Je bent meestal dus al blij als je een bestuur voor één vereniging bij elkaar kan sprokkelen.

Om bij het voorbeeld van de brandweer te blijven. Stel je voor dat er zowel een regionale als een vereniging per locatie zou zijn. Hoe is dan de onderlinge verhouding tussen de verenigingen?

Medewerking werkgever

Veel personeelsverenigingen zijn ook afhankelijk van de medewerking van de werkgever. Die stelt faciliteiten beschikbaar, zoals vergaderruimte, printers of kopieermachines. Ook kan de werkgever de contributie voor de vereniging innen op de lonen. In die gevallen zal de werkgever ook mee willen praten over het aantal personeelsverenigingen. Lees ook: Is de personeelsvereniging van de leden of het bedrijf?

Het kan dus ook om administratieve redenen dan weer handig zijn als er twee verschillende verenigingen zijn. Bijvoorbeeld als verschillende werkmaatschappijen in verschillende rechtspersonen zijn ondergebracht. Die bedrijven hebben dan onderling weer weinig met elkaar te maken. Zoals bij sommige industriële conglomeraten het geval is.

Verschillende verenigingen na een fusie

Als twee werkgevers fuseren kan het ook zijn dat er daarna twee personeelsverenigingen zijn. Het staat die verenigingen vrij om zelfstandig te blijven (zie het hiervoor beschreven grondrecht). Het is natuurlijk ook mogelijk dat ook de personeelsverenigingen fuseren tot één vereniging.

Het spreekt voor zich dat dit ook het geval is na een overname. Tenzij de personeelsvereniging van de overgenomen onderneming partij was, zal het niet zo zijn dat die verplicht moet worden opgeheven.

  Personeelsvereniging Oprichten

  Eenvoudig geregeld Heel voordelig Start direct

  € 396,00

  Personeelsvereniging oprichten
  0
  Je winkelwagen