is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Formaliteiten bij een fusie

Formaliteiten bij een fusie

Wat zijn de formele eisen bij een fusie?

Je moet de stukken deponeren bij de KvK en de fusie publiceren.

Deponering en publicatie

Nadat het voorstel tot fusie helemaal rond is zijn er nog enkele formaliteiten. Die beginnen nadat de besluitvorming door de leden heeft plaatsgevonden. Deze formaliteiten zijn verplicht. Pas nadat je ze hebt uitgevoerd kan je het formele fusiebesluit nemen. De formaliteiten hebben vooral tot doel om andere partijen te beschermen. De wetgever wil niet dat schuldeisers benadeeld worden door een fusie. Daarom moet je stukken publiceren.

Beide partijen deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:

  • Het voorstel tot fusie. Deze moet door alle bestuursleden zijn ondertekend. Ontbreekt een van de handtekeningen, dan vermeld je de reden hiervan.
  • De inhoud van de nieuwe statuten.
  • De laatste drie jaarrekeningen.
  • (eventueel) Een tussentijds opgestelde vermogenspositie.

Publiceren landelijk dagblad

Na deponering van de vereiste stukken dient een aankondiging van de aanstaande fusie plaats te vinden in een landelijk dagblad. In deze aankondiging staat dat de stukken zijn gedeponeerd en waar ze ter inzage liggen.

Daadwerkelijk fusiebesluit

Na deze formaliteiten volgt het fusiebesluit bij notariële akte. Dat mag niet eerder dan een maand, maar niet later dan zes maanden na deze publicatie plaatsvinden. Zorg dat het besluit plaatsvindt in overeenstemming met de statutenwijziging.

Lees ook: Fuseren: Stappenplan fusie vereniging.

    Lees meer over Bestuur

    0
    Je winkelwagen