is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Fraude binnen de vereniging

Fraude binnen de vereniging

Wat doe je bij het vermoeden van fraude in de vereniging?

Fraude is een strafbaar feit. Je moet bewijzen verzamelen. Iemand vals beschuldigen is zeer ernstig, gelet op de zwaarte van het vergrijp. Daarna neem je maatregelen om de fraude te stoppen.

Vermoedens van fraude

Fraude is een misdrijf, mits het kan worden bewezen. Je dient dus aan te kunnen tonen dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Wanneer je vermoedt dat er is gefraudeerd, ga je bewijsmateriaal verzamelen:

 • Controleer het kasboek tot op de kleinste details.
 • Check alle overboekingen op reden van overboeking, rekeningnummers en begunstigden.

Praat nog met niemand over jouw vermoedens tot je voldoende bewijsmateriaal in handen hebt

Maatregelen

Als je voldoende aanwijzingen hebt, ga je maatregelen nemen. Er zijn civiele maatregelen en strafrechtelijke maatregelen die je kunt nemen. Uitsluitend een bevoegd orgaan (het bestuur) of een bevoegd functionaris (de voorzitter) mag deze maatregelen nemen.

 • Ontneem de fraudeur de tekenbevoegdheid over bankrekeningen;
 • Schors de fraudeur uit zijn of haar huidige functie en stel een nieuwe aan;
 • Eis alle stukken op die de fraudeur nog onder zich heeft;
 • Herstel de schade door de fraudeur aansprakelijk te stellen voor de geleden schade plus de kosten van accountant, deurwaarder en advocaat;
 • Bedenk procedures die toekomstige fraudes voorkomen, bijvoorbeeld dat opdrachten aan de bank altijd door twee functionarissen moeten worden getekend.

Fraude door bestuur

Fraudeert het bestuur of de voorzitter, dan staan de volgende maatregelen je ten dienste:

 • Verzoek tot het opnemen van het agendapunt ‘Het benoemen van een onafhankelijke voorzitter van de vergadering’;
 • Dwing het bestuur tot het beleggen van een algemene vergadering;
 • Of beleg in uiterste nood zelf zo’n algemene vergadering.

  Lees meer over Financiën

  e-boekhouden.nl
  0
  Je winkelwagen