is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Fuseren of samenwerken: De samenwerking

Fuseren of samenwerken: De samenwerking

Is samenwerken een alternatief voor een fusie?

Een vergaande samenwerking kan een goed alternatief zijn voor een fusie. Ook kan het een eerste stap zijn om aan elkaar te wennen. Op grond van de ervaringen kan dan later mogelijk als tweede stap een fusie ontstaan. Misschien blijft het wel bij een goede samenwerking.

Samenwerken

Verenigingen werken al eeuwen samen. Dat is logisch omdat ze bijvoorbeeld samen een sport beoefenen. Door samen te werken in een sportbond kan een competitie opgezet. Samen kunnen regels worden vastgesteld. De samenwerking gaat vaak nog verder. Zo verkoopt de KNVB de sportrechten namens alle aangesloten verenigingen.

Samenwerken kan ook als je aanvullend aan elkaar bent. Bijvoorbeeld een zomercompetitie en een wintercompetitie. Als je aanvullend bent kan je juist vaak kosten delen en dus besparen.

Fuseren of toch liever alleen maar samenwerken?

samenwerking

Het doel van de samenwerking bepaalt de vorm waarin je deze het beste kan gieten. Een samenwerking tussen verenigingen hoeft niet per se tot een fusie te leiden. Wanneer jullie organisaties slechts op een beperkt aantal terreinen gaan samenwerken ligt een contractuele samenwerking meer voor de hand. Wil je een zeer vergaande vorm van samenwerking, dan ligt een fusie meer voor de hand.

Gedeelde belangen op bepaalde terreinen betekent nog niet dat je maar beter meteen kunt fuseren. Omgekeerd betekent een verschil in activiteiten niet automatisch dat samenwerking is uitgesloten. Denk bijvoorbeeld maar aan gezamenlijke inkoop of het delen van het secretariaat. Door bescheiden te beginnen, vind je uit of er voldoende (cultuur)overeenkomsten zijn voor een intensiever samenwerkingsverband.

Samenwerkingsvormen: Contractuele samenwerking

Bij de contractuele samenwerking maken jullie afspraken die je in een overeenkomst vastgelegt. Hierin wordt geregeld op welk gebied wordt samengewerkt. Ook regel je hoe je de kosten en de inzet van personeel en voorzieningen verdeelt.

  • Maak duidelijke afspraken op wiens naam de contracten worden gesloten.
  • Personeel dat wordt ingezet, blijft in dienst van (een van) verenigingen.
  • De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst rusten op de eigen organisaties.

Samenwerkingsvorm: een aparte onderneming

Een alternatief voor de contractuele samenwerking is de oprichting van een zelfstandige organisatie zoals een stichting een vof of BV. Hierin brengen jullie de gezamenlijke activiteiten onder. Het voordeel is dat de nieuwe organisatie zelfstandig overeenkomsten kan aangaan en personeel in dienst kan nemen.

Samenwerkingsvorm: een aparte vereniging, de federatie

Een federatie is een vereniging van rechtspersonen, die gezamenlijke belangen vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld een sportbond. In de statuten is geregeld welke verplichtingen de federatie haar leden kan opleggen. In hoeverre is er een gedwongen samenwerking. De aangesloten organisaties vormen de algemene vergadering van de federatie.

    Lees meer over Vraag

    0
    Je winkelwagen