Vraag

Vraag

Personeelsvereniging wijzigen

Statutenwijziging personeelsvereniging Soms is het nodig om de statuten van de personeelsvereniging te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de statuten al heel oud zijn, de naam wijzigt, of omdat jullie aan de huidige wet- en regelgeving willen voldoen. Wettelijke gezien zijn er niet veel regels voor de personeelsvereniging. Maar als je iets wilt wijzigen in de statuten […]

Verhouding ondernemingsraad personeelsvereniging

De OR en de personeelsvereniging Werknemers kunnen de wens hebben om voor en met hun (oud-)collega’s leuke dingen te organiseren. Het is verstandig en praktisch om dat te doen met een personeelsvereniging. Moet de ondernemingsraad, of de personeelsvertegenwoordiging toestemming geven voor de oprichting van een personeelsvereniging? Rol ondernemingsraad De OR is het medezeggenschapsorgaan waarin het personeel is vertegenwoordigd. Voor het […]

Personeelsvereniging als spaarpotje

Sparen in de personeelsvereniging Kan de personeelsvereniging geld opsparen? Ja, dat kan zeker. De personeelsvereniging (ook wel personeelsfonds) kan in het kalenderjaar niet het hele budget opmaken. Dan kan de rest van dat budget nog wel in het volgend kalenderjaar worden gebruikt. Dat kun je dan gebruiken voor andere personeelsactiviteiten. Er is geen verplichting om […]

Lidmaatschap personeelsvereniging verplicht?

Lidmaatschap verplicht bij PV? Het is op deze site op veel plekken te lezen. De vrijheid van vereniging houd ook in dat iemand zelf kan bepalen om lid te zijn van een vereniging. Dat geldt zeker voor een personeelsvereniging. Anderzijds kan de vereniging de activiteiten beperken tot de leden. In dat geval kunnen de niet-leden […]

Verbieden lidmaatschap personeelsvereniging mogelijk?

Lidmaatschap verbieden? De werkgever wil de werknemers verbieden om lid te zijn van de personeelsvereniging. Dat kan zijn nadat er een conflict is ontstaan tussen de werkgever en de vereniging. Het komt ook voor dat er een onafhankelijke personeelsvereniging is opgericht. Niemand kan jou verbieden om ergens lid van te zijn. Daarnaast kun je ook […]

De personeelsvereniging en de WKR

Bijdrage werkgever aan personeelsvereniging buiten de Werkkostenregeling WKR De werkkostenregeling regelt kort gezegd dat de werkgever een maximaal percentage van de loonsom per jaar aan de werknemers mag besteden. Het is sinds de invoering van die regeling moeilijker om onbelaste vergoedingen te verstrekken. Ook personeelsfeesten, kleine cadeaus en dergelijke vallen onder de regeling. De oprichting van een personeelsvereniging is […]

Een wanbetaler in de VvE

Risico voor VvE Alle leden van de Vereniging van Eigenaren moeten voor de eerste van de maand hun bijdrage betalen. Dat geld is nodig voor de VvE om de lopende onderhoudskosten van te betalen. Die kosten zijn begroot net als de inkomsten in het MJOP. Als een lid zijn bijdrage niet betaalt moet de VvE […]

Het verschil tussen een vereniging oprichten en formaliseren

Vereniging oprichten Een nieuwe vereniging oprichten doe je via de notaris. Dit is een formele vereniging. Voor het oprichten van een vereniging heb je statuten nodig en minimaal 2 personen. Je kan een vereniging niet in je eentje oprichten. Naast een formele vereniging kan je ook een informele vereniging oprichten. Dit hoeft niet via de […]

Wat je in ieder geval moet weten over de VvE en de opstalverzekering

Verplichte opstalverzekering En VvE is verplicht om een opstalverzekering af te sluiten Artikel 112 Burgerlijk Wetboek Boek 5. Zij moet de leden bekend maken welke schade gedekt zal zijn. Er zijn in de markt diverse aanbieders van opstalverzekeringen voor Verenigingen van Eigenaars. De dekking verschilt per aanbieder en per pakket. Het is belangrijk om binnen […]

0
Je winkelwagen