Vraag

Vraag

Periodieke donaties

Wat is een periodieke donatie? Een periodieke donatie (of meerjarige schenking) is een donatie die je steeds herhaald. Je moet die minimaal voor vijf jaar vastleggen. De vereniging heeft dan zekerheid dat er de komende 5 jaar een donatie binnenkomt. Leden van de vereniging kunnen een periodieke donatie doen, maar ook mensen die geen lid zijn. Een onderhandse overeenkomst is […]

Inactieve vereniging en contributie. Geld terug?

Contributie terugvragen De vereniging ligt stil. Er worden geen activiteiten meer verricht maar je hebt wel contributie betaald. Kan je deze contributie dan terugvragen? In beginsel niet. Ben je lid van een vereniging dan is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. De betaling van contributie is statutair vastgelegd. Zodra je lid wordt […]

De jaarvergadering

Wat is de jaarvergadering De jaarvergadering is een jaarlijkse vergadering van de vereniging. Dit is een specifieke vorm van de algemene vergadering (AV). In deze AV bespreekt het bestuur en de leden de jaarstukken, de begroting voor komend jaar en eventueel kiezen de leden een nieuw bestuur. Lees ook: Stappenplan jaarvergadering. Wat heb je nodig? […]

Juridische gevolgen UBO inschrijven

De UBO UBO staat voor Ultimate Benficial Owner. Of in gewoon Nederlands; de uiteindelijk belanghebbende. De UBO is altijd een natuurlijk persoon, een mens van vlees en bloed. Deze persoon heeft meer dan 25% belang of feitelijke zeggenschap in de vereniging. In de praktijk heeft dus praktisch geen enkele vereniging een UBO. Toch moet je […]

Vermogen na opheffing

Vermogen van de vereniging Wat gebeurt er met het vermogen van de vereniging als je de vereniging opheft? De vereniging moet eerst het besluit tot opheffing nemen. Het vermogen van de vereniging moet worden vereffend. Dat houdt in dat de bezittingen van de vereniging worden verkocht en de schulden worden betaald. Het kan zijn dat […]

Waarom een informele vereniging omzetten?

Waarom vereniging formaliseren? Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je een informele vereniging wilt omzetten naar een formele vereniging. De vereniging wordt groter. Er komen bijvoorbeeld steeds meer leden bij of de vereniging wil meer activiteiten gaan verrichten. Door de informele vereniging te formaliseren wordt de vereniging professioneler. In een informele vereniging zijn de bestuurders […]

Grootste omroepverenigingen

Omroepverenigingen Nederland kent als een van de weinige landen in de wereld een systeem van omroepverenigingen. Deze verenigingen stammen nog uit de tijd van de verzuiling. In de socialistische zuil zat de PvdA als politiek partij, de NVV (voorloper van het FNV) als vakbond en de VARA als omroep. Hoe meer leden een omroep had, […]

Grootste studentenverenigingen

Studentenverenigingen Nederland kent een lange traditie van studentenverenigingen. Ze zijn er in soorten en maten. Bekend zijn de corpora. De kakkerige studentenverenigingen die meestal in het nieuws komen als er een misstand is. Dat doet geen recht aan die verenigingen. Bij al die clubs leren studenten elkaar kennen, ondernemen activiteiten en vieren feest. Alle studentenverenigingen […]

Grootste vakbonden

Vakverenigingen Nederland kent een lange traditie van vakbonden, of vakverenigingen zoals ze formeel heten. De cijfers met de ledentallen zijn al sinds 1901 bijgehouden. In de loop der jaren hebben zich reeksen van fusies tussen die verenigingen voorgedaan. Oorspronkelijk waren vakbonden georganiseerd zoals de samenleving. Er was een Katholieke, Christelijke en Socialistische bond. Inmiddels is […]

Grootste Verenigingen van Nederland

Grote verenigingen Nederland Verenigingsland. In dit land zijn veel mensen minimaal lid van één vereniging. Uit een CBS onderzoek van 2014 kwam naar voren dan acht op de tien Nederlanders lid is van minimaal één vereniging. Wat zijn dan de grootste verenigingen van Nederland? Verenigingen zijn er in soorten en maten. Zo zijn er de […]

Je winkelwagen