Vraag

Vraag

Een wanbetaler in de VvE

Risico voor VvE Alle leden van de Vereniging van Eigenaren moeten voor de eerste van de maand hun bijdrage betalen. Dat geld is nodig voor de VvE om de lopende onderhoudskosten van te betalen. Die kosten zijn begroot net als de inkomsten in het MJOP. Als een lid zijn bijdrage niet betaalt moet de VvE […]

Het verschil tussen een vereniging oprichten en formaliseren

Vereniging oprichten Een nieuwe vereniging oprichten doe je via de notaris. Dit is een formele vereniging. Voor het oprichten van een vereniging heb je statuten nodig en minimaal 2 personen. Je kan een vereniging niet in je eentje oprichten. Naast een formele vereniging kan je ook een informele vereniging oprichten. Dit hoeft niet via de […]

Wat je in ieder geval moet weten over de VvE en de opstalverzekering

Verplichte opstalverzekering En VvE is verplicht om een opstalverzekering af te sluiten Artikel 112 Burgerlijk Wetboek Boek 5. Zij moet de leden bekend maken welke schade gedekt zal zijn. Er zijn in de markt diverse aanbieders van opstalverzekeringen voor Verenigingen van Eigenaars. De dekking verschilt per aanbieder en per pakket. Het is belangrijk om binnen […]

De taken van de secretaris

De secretaris Een secretaris is onlosmakelijk verbonden met de voorzitter van de vereniging. Samen leiden ze de vergadering. De voorzitter zit de vergadering voor en de secretaris zorgt dat de agenda van tevoren wordt verstuurd en de besluiten worden genotuleerd. Binnen de vereniging zijn er verschillende functies en taken, lees hier meer over. De taken […]

De taken van de voorzitter

Wat doet een voorzitter? Een voorzitter geeft leiding aan de vereniging. Zowel naar buiten toe als binnen in de vereniging. De voorzitter houdt overzicht over wat er gebeurt binnen de vereniging. Dit bestuurslid heeft veel verschillende taken. Bepaalde taken kunnen ook worden onderverdeelt in commissies. Andere bestuursleden hebben ook taken binnen de vereniging. Lees ook: […]

De ondernemer als donateur

Voordelen van doneren als ondernemer Je kunt als ondernemer doneren aan een vereniging. Je moet doneren onderscheiden van sponsoren. Bij een sponsorovereenkomst is er een tegenprestatie van de vereniging. De onderneming heeft dus geen zakelijk belang bij de gift. Er is dus geen sprake van bijvoorbeeld het vergroten van de naamsbekendheid. Heb jij binnen de […]

Rechtspersoon lid van vereniging

Rechtspersoon Er zijn verschillen tussen rechtspersonen en natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld een (formele) vereniging, een stichting en een BV. Natuurlijke personen zijn mensen van vlees en bloed. Een rechtspersoon kan, net als een natuurlijk persoon, verplichtingen aangaan, vermogen opbouwen en aansprakelijk worden gesteld. Dus een onderneming, vereniging of stichting kan zo ook lid zijn […]

Lid kan de contributie niet betalen

Betalingsproblemen bij verenigingsleden De vereniging vraagt contributie van de leden. Met deze contributie kan de vereniging samen met haar leden het doel van de vereniging nastreven. Dit staat in de statuten. De contributie van een vereniging kan voor leden aan de hoge kant zijn. Voor de leden kan het lastig zijn om deze te betalen […]

Periodieke donaties

Wat is een periodieke donatie? Een periodieke donatie (of meerjarige schenking) is een donatie die je steeds herhaald. Je moet die minimaal voor vijf jaar vastleggen. De vereniging heeft dan zekerheid dat er de komende 5 jaar een donatie binnenkomt. Leden van de vereniging kunnen een periodieke donatie doen, maar ook mensen die geen lid zijn. Een onderhandse overeenkomst is […]

Inactieve vereniging en contributie. Geld terug?

Contributie terugvragen De vereniging ligt stil. Er worden geen activiteiten meer verricht maar je hebt wel contributie betaald. Kan je deze contributie dan terugvragen? In beginsel niet. Ben je lid van een vereniging dan is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. De betaling van contributie is statutair vastgelegd. Zodra je lid wordt […]

0
Je winkelwagen