Vraag

Vraag

Besluit nemen vereniging opheffen

Bestuursbesluit nemen Als jullie de vereniging willen opheffen moet er een bestuursbesluit worden genomen. In de statuten staat beschreven hoe de vereniging dit besluit neemt. Dit kan dus per vereniging verschillen. Meestal is de procedure als volgt: Het verenigingsbestuur doet een voorstel om de vereniging op te heffen. Dat voorstel moet naar de leden. En […]

Stappenplan vereniging opheffen

Vereniging opheffen Jullie willen de vereniging opheffen. Hier vind je de stappen die jullie hiervoor moeten zetten. In een vereniging zit je niet alleen. Er zijn ook leden. Je kan dus niet in je eentje bepalen om de vereniging op te heffen. Hieronder vind je de besluiten die jullie samen moeten nemen om de vereniging […]

Moeten wij echt OZB betalen?

WOZ-waarde WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een onroerende zaak, bijvoorbeeld het verenigingsgebouw of een sportaccommodatie. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. De gemeente gebruikt deze waarde voor het vaststellen van gemeentelijke belastingen. Voor particulieren is de WOZ waarde ook van belang bij het indienen van […]

Tegenstrijdig belang

Besluitvorming Een bestuurder van een vereniging mag niet deelnemen aan de besluitvorming als er sprake is van een tegenstrijdig belang. Toen de WBTR werd ingevoerd is deze regel opgenomen in de wet, in artikel 2:44 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij […]

Vaccinatieverplichting bij vereniging

Vrijheid van vereniging In Nederland geldt de vrijheid van vereniging. Dit is in de grondwet vastgelegd, artikel 8 Grondwet en in artikel 11 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM). Op grond hiervan kan en mag iedereen bijeenkomen en zich organiseren. Het doel van de […]

Een VvE oprichten

Stappenplan VvE oprichten Bij het oprichten van een VvE komt meer kijken dan bij het oprichten van een gewone VvE. Voor het oprichten gelden een aantal aparte regels. Die zijn vastgelegd in de artikelen 5:124 t/m 5:135 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat beschreven wat de bevoegdheden van de VvE zijn. Lees ook: Rechten, plichten […]

Wat is een VvE?

Vereniging van Eigenaren VvE staat voor Vereniging van Eigenaren, of Vereniging van Eigenaars. Een VvE bestaat uit een aantal appartementseigenaren. Een appartementseigenaar is degene die een stukje, een appartement, van een groter gebouw heeft gekocht. Dit is een appartementsrecht. Je bent samen met de andere appartementseigenaren eigenaar van het gehele pand. Eigenaren van een appartement […]

VvE verplicht

Verplicht lid van VvE Koop je een appartement? Dan ben je verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit is wettelijk geregeld. Je kan dus niet een appartement kopen zonder lid te worden van de bijbehorende VvE. Je bent verplicht lid van een VvE omdat je samen met de andere appartementseigenaren eigenaar bent van […]

Juridische toetsing persoonlijke aansprakelijkheid

Vereniging aansprakelijk stellen Als de vereniging is opgericht door een notaris, dus een formele vereniging, is de vereniging in beginsel aansprakelijk. Is er bij jou schade ontstaan als gevolg van het handelen van de vereniging? Dan stel je eerst de vereniging aansprakelijk. Vervolgens kan je de bestuurders van de vereniging ook aansprakelijk stellen. Onbehoorlijk bestuur […]

Formaliteiten bij een fusie

Deponering en publicatie Nadat het voorstel tot fusie helemaal rond is zijn er nog enkele formaliteiten. Die beginnen nadat de besluitvorming door de leden heeft plaatsgevonden. Deze formaliteiten zijn verplicht. Pas nadat je ze hebt uitgevoerd kan je het formele fusiebesluit nemen. De formaliteiten hebben vooral tot doel om andere partijen te beschermen. De wetgever […]

Je winkelwagen