is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vraag

Vraag

Vergaderen, hoe doe je dat?

Vergaderen Iedere vereniging moet vergaderen. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wij leggen het je hier uit! Hieronder zie je een kort stappenplan. Deze stappen worden vervolgens uitgebreid besproken. Voorbereiding Zoals met veel zaken in het leven: succes staat of valt met een goede voorbereiding. Een vergadering voorbereiden doe je vanuit het bestuur. Je […]

Tijdelijk bestuur

Tussentijds aftreden Een bestuurslid kan tussentijds aftreden. In geval van een crisis in de vereniging kan zelfs het complete bestuur aftreden. In die gevallen moet er een tijdelijk bestuur komen. Het is enorm belangrijk om juist in een crisissituatie correct te handelen. Door niet juist te handelen kan een ruzie zich verergeren. In het ergste […]

Alles over contributie

Contributieregeling Iedere vereniging heft een bijdrage van de leden, die noemen we contributie. De kern van de vrijheid van vereniging is dat iedere vereniging vrij is in het bepalen van de interne regels. Dat geldt dus ook zeker voor hoe hoog en op welke manier de leden bijdragen aan de kosten van een vereniging. De […]

Bestuurder wil tussentijds opzeggen

Bestuursfunctie opzeggen Juridisch gezien, kan en mag een verenigingsbestuurder altijd aftreden. Ook meerdere bestuurders tegelijkertijd. Moreel brengt de bestuurder de vereniging in een lastig parket als de bestuurder de bestuurstaken neerlegt. Zonder bestuur is het heel lastig om een vergadering bijeen te roepen. Daardoor is het dan weer lastig om een nieuw bestuur te benoemen, als […]

Belang statuten bij statutenwijziging

Statuten zijn het uitgangspunt Statuten zijn de interne regels van de vereniging. Die kunnen alleen gewijzigd worden op de manier zoals dat in de statuten staat beschreven. De formele procedure tot statutenwijziging staat dus in jullie eigen statuten. Die procedure staat niet in de wet. Meestal is de procedure als volgt. Het verenigingsbestuur doet een […]

Stemmen binnen de vereniging

Stemmen In de statuten staan de regels omtrent het stemmen tijdens de algemene vergadering. Er zijn bepaalde leden die wel mogen stemmen, en leden die niet mogen stemmen. Je kunt ook meerdere stemmen hebben. Daarnaast kunnen er voor verschillende besluiten een ander totaal aantal stemmen nodig zijn. Lees daarom altijd goed de statuten door. Wie […]

Verschillende soorten leden

Leden van de vereniging De vereniging kan verschillende soorten leden hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gewone leden, ereleden, begunstigde leden en bijzondere leden. Dit kan in de statuten zijn vastgelegd, maar dat hoeft niet. Potentiële leden worden ook wel een aspirant-leden genoemd. Zij mogen bijvoorbeeld nog niet bij alle vergaderingen van de vereniging aanwezig zijn […]

De vereniging en verzekeringen

Verzekeringen De vereniging kan verschillende verzekeringen hebben. Bepaalde verzekeringen zijn voor iedere vereniging aan te raden, zoals een aansprakelijkheidsverzekering. Andere verzekeringen zijn niet altijd nodig voor jouw vereniging. Het hangt af van wat de vereniging doet en welke activiteiten er plaatsvinden. Let op! Bij een informele vereniging zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk en niet de […]

Teruggave energiebelasting

Wie hebben recht op teruggave? Een groot aantal instellingen (ongeacht hun rechtspersoon) heeft recht op teruggave van de betaalde energiebelasting. Je hebt recht op 50% teruggave van de in een jaar betaalde energiebelasting. Het gaat om de volgende instellingen: Uitgesloten zijn dan instellingen die actief zijn als sportvereniging, in de gezondheidszorg of het onderwijs. Voor […]

Een PV per BV?

Vrijheid van vereniging Zoals op verschillende plaatsen op deze site is uitgelegd is vrijheid van vereniging een grondrecht. Dat wil zeggen dat het iedereen vrij staat zich te verenigen. De personeelsvereniging is opgericht door de medewerkers en die zijn ook de baas in de vereniging. Bij de oprichting van een personeelsvereniging kun je dus alle […]

0
Je winkelwagen