is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Vraag

Vraag

Stemmen binnen de vereniging

Stemmen In de statuten staan de regels omtrent het stemmen tijdens de algemene vergadering. Er zijn bepaalde leden die wel mogen stemmen, en leden die niet mogen stemmen. Je kunt ook meerdere stemmen hebben. Daarnaast kunnen er voor verschillende besluiten een ander totaal aantal stemmen nodig zijn. Lees daarom altijd goed de statuten door. Wie […]

Verschillende soorten leden

Leden van de vereniging De vereniging kan verschillende soorten leden hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gewone leden, ereleden, begunstigde leden en bijzondere leden. Dit kan in de statuten zijn vastgelegd, maar dat hoeft niet. Potentiële leden worden ook wel een aspirant-leden genoemd. Zij mogen bijvoorbeeld nog niet bij alle vergaderingen van de vereniging aanwezig zijn […]

Teruggave energiebelasting

Wie hebben recht op teruggave? Een groot aantal instellingen (ongeacht hun rechtspersoon) heeft recht op teruggave van de betaalde energiebelasting. Je hebt recht op 50% teruggave van de in een jaar betaalde energiebelasting. Het gaat om de volgende instellingen: Uitgesloten zijn dan instellingen die actief zijn als sportvereniging, in de gezondheidszorg of het onderwijs. Voor […]

Een PV per BV?

Vrijheid van vereniging Zoals op verschillende plaatsen op deze site is uitgelegd is vrijheid van vereniging een grondrecht. Dat wil zeggen dat het iedereen vrij staat zich te verenigen. De personeelsvereniging is opgericht door de medewerkers en die zijn ook de baas in de vereniging. Bij de oprichting van een personeelsvereniging kun je dus alle […]

Personeelsvereniging wijzigen

Statutenwijziging personeelsvereniging Soms is het nodig om de statuten van de personeelsvereniging te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de statuten al heel oud zijn, de naam wijzigt, of omdat jullie aan de huidige wet- en regelgeving willen voldoen. Wettelijke gezien zijn er niet veel regels voor de personeelsvereniging. Maar als je iets wilt wijzigen in de statuten […]

Verhouding ondernemingsraad personeelsvereniging

De OR en de personeelsvereniging Werknemers kunnen de wens hebben om voor en met hun (oud-)collega’s leuke dingen te organiseren. Het is verstandig en praktisch om dat te doen met een personeelsvereniging. Moet de ondernemingsraad, of de personeelsvertegenwoordiging toestemming geven voor de oprichting van een personeelsvereniging? Rol ondernemingsraad De OR is het medezeggenschapsorgaan waarin het personeel is vertegenwoordigd. Voor het […]

Personeelsvereniging als spaarpotje

Sparen in de personeelsvereniging Kan de personeelsvereniging geld opsparen? Ja, dat kan zeker. De personeelsvereniging (ook wel personeelsfonds) kan in het kalenderjaar niet het hele budget opmaken. Dan kan de rest van dat budget nog wel in het volgend kalenderjaar worden gebruikt. Dat kun je dan gebruiken voor andere personeelsactiviteiten. Er is geen verplichting om […]

Lidmaatschap personeelsvereniging verplicht?

Lidmaatschap verplicht bij PV? Het is op deze site op veel plekken te lezen. De vrijheid van vereniging houd ook in dat iemand zelf kan bepalen om lid te zijn van een vereniging. Dat geldt zeker voor een personeelsvereniging. Anderzijds kan de vereniging de activiteiten beperken tot de leden. In dat geval kunnen de niet-leden […]

Verbieden lidmaatschap personeelsvereniging mogelijk?

Lidmaatschap verbieden? De werkgever wil de werknemers verbieden om lid te zijn van de personeelsvereniging. Dat kan zijn nadat er een conflict is ontstaan tussen de werkgever en de vereniging. Het komt ook voor dat er een onafhankelijke personeelsvereniging is opgericht. Niemand kan jou verbieden om ergens lid van te zijn. Daarnaast kun je ook […]

is een dienst van Notarian

0
Je winkelwagen