is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Archive: Leden

Woordenboek

Schorsen

Schorsen is het tijdelijk ontzetten van een lid uit de vereniging. Het verenigingsbestuur kan besluiten om een lid te schorsen. Dit is een tijdelijke maatregel. Het lid wordt voor een bepaalde tijd geschorst. In de statuten kan een regeling zijn...

Woordenboek

Royeren

Royeren is het ontzetten van een lid uit de vereniging. Het verenigingsbestuur kan een lid royeren. In de statuten kan een regeling staan over het royeren van een lid. De procedure die in de statuten staat moet door het verenigingsbestuur zijn...

Woordenboek

Quorum

Het quorum is een voorwaarde. Deze voorwaarde kan zijn gesteld bij het nemen van besluiten door de vereniging. Een bepaald besluit kan pas geldig zijn als er is voldaan aan het quorum vereiste. Bijvoorbeeld dat er bij een stemming een minimum aantal...

Woordenboek

Slapend lid

Een slapend lid is een lid van de vereniging die niet actief is. Zo’n lid betaalt meestal wel contributie aan de vereniging. Slapende leden kunnen de vereniging ook geld kosten.

Lees ook: Slapende leden wakker maken?

Woordenboek

Erelid

Een erelid is een lid van een vereniging met een speciale status. Deze status is door de vereniging toegekend. In de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging kan een benoemingsregeling staan. Bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden voor...

0
Je winkelwagen