is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Quorum

Quorum

Wat is een quorum?

Percentage

Het quorum is een voorwaarde. Deze voorwaarde kan zijn gesteld bij het nemen van besluiten door de vereniging. Een bepaald besluit kan pas geldig zijn als er is voldaan aan het quorum vereiste. Bijvoorbeeld dat er bij een stemming een minimum aantal personen aanwezig moet zijn.

De quorum eis kan in de statuten zijn opgenomen of in het huishoudelijk reglement. Met zo’n eis voorkom je dat belangrijke besluiten door een te kleine groep worden genomen. Als niet is voldaan aan de quorum eis kan een besluit worden vernietigd.

    0
    Je winkelwagen