is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Archive: VVE

Woordenboek

Slapende VvE

Een slapende VvE is een VvE die niet meer actief is. De VvE vergaderd niet meer, er komen geen bijdragen binnen en geen begroting opgemaakt. Daarnaast is een slapende VvE niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit kan voor problemen zorgen...

Woordenboek

Reservefonds

De VvE zet een bepaald bedrag opzij voor toekomstig onderhoud. Dit is het reservefonds. De grootte van het reservefonds staat vermeld op de balans. Jaarlijks moet er een bedrag gereserveerd voor toekomstig of gepland onderhoud. Het is een soort...

Woordenboek

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering voor alle spullen in jouw appartement. Je verzekerd de spullen dan tegen schade en diefstal. Het gaat om losse spullen, zoals een bank, tafel en stoelen, maar ook elektronica zoals een televisie. Spullen...

Woordenboek

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een huis in dezelfde staat op dezelfde plek te herbouwen. Deze waarde is van belang voor de opstalverzekering. De herbouwwaarde moet reëel zijn. Als het bedrag te laag is, keert de verzekering niet meer...

Woordenboek

Gewone meerderheid

De gewone meerderheid is de helft van de stemmen + één. In de statuten van de vereniging kan zijn opgenomen dat voor bepaalde besluiten een gewone meerderheid is vereist. Deze meerderheid kan zien op het aantal stemmen dat is uitgebracht. Of op het...

Woordenboek

Financieel beheer

Een VvE kan het financieel beheer uit handen geven aan een financieel beheerder. Deze beheerder zorgt dan voor de inning van de maandelijkse bijdragen, het maken van een begroting, het betalen van facturen en het opstellen van de jaarrekening. Dit...

Woordenboek

VvE beheerder

Een VvE beheerder is een beroepsmatige dienstverlener voor een vereniging van eigenaren. Dit is ook het aanspreekpunt van de leden van de VvE. De beheerder kan verschillende taken van de VvE overnemen. Zoals de administratie, financieel en technisch...

Woordenboek

Appartementsclausule

Een appartementsclausule is een clausule die in de verzekeringsovereenkomst opgenomen moet worden. In deze clausule staat dat als één van de eigenaren zich niet aan de regels van de verzekering houdt en daardoor schade ontstaat, de verzekering toch...

Woordenboek

Appartement

Een appartement is een gedeelte van een groter gebouw. Het gebouw is in een splitsingsakte verdeeld in appartementsrechten. Een eigenaar van het appartement krijgt exclusief gebruik over het appartement. Er kunnen ook gemeenschappelijke gedeelte...

Woordenboek

Activeren VvE

Een slapende vereniging van eigenaren (VvE) kan je weer activeren. Een VvE heeft verschillende verplichtingen. Een eerste stap is het kiezen van een bestuur. Dit bestuur moet regelmatig vergaderen en moet een begroting maken. De leden van de VvE...

0
Je winkelwagen