is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Top 10 grootste omroepverenigingen

Top 10 grootste omroepverenigingen

Wat zijn de grootste omroepverenigingen?

De grootste omroep is BNN/VARA. Alles is relatief, want omroepen verliezen enorm veel leden. Sinds 2014 zijn ze praktisch gehalveerd.

Omroepverenigingen

Rekenmachine of cijfers

Nederland kent als een van de weinige landen in de wereld een systeem van omroepverenigingen. Deze verenigingen stammen nog uit de tijd van de verzuiling.

In de socialistische zuil zat de PvdA als politiek partij, de NVV (voorloper van het FNV) als vakbond en de VARA als omroep. Hoe meer leden een omroep had, hoe meer zendtijd ze kreeg. Inmiddels zijn de omroepen gefuseerd en zijn er nieuwe bijgekomen. Omroepen zijn nu minder gebaseerd op levensbeschouwing en meer op doelgroepen.

Desondanks behoren de omroepen tot de grootste verenigingen van Nederland.

Tabel omroepverenigingen

Het aantal mensen dat lid is van een omroepvereniging neemt al jaren af. Dat geldt voor enkele individuele vereniging zeer sterk (die zijn gehalveerd sinds 2014). Ook over alle omroepverenigingen samen is het aantal leden sterk gedaald. Cijfers per 31/12/2020.

NummerOmroep20212014
1 (2)BNN VARA407.000747.927
2 (5)Omroep MAX406.691345.685
3 (1)KRO NCRV401.863798.930
4 (4)EO320.000440.788
5 (3)AVROTROS315.000686.439
6 (6)VPRO273.618339.623
7 (7)HUMAN 90.205 68.261
8 (8)WNL 62.000 52.966
9 (9)PowNed 58.027 51.609
10 (-)Zwart 57.732
11 (-)ON 55.300
Totaal2.447.4363.532.228
Bron: 2014 CvdM 2021 opgave van omroepen

Verschuiving aantal leden

De traditionele omroepverenigingen dalen enorm in ledental. Dat zijn de omroepen die oorspronkelijk aan een zuil waren verbonden. Zij zijn in de afgelopen jaren gefuseerd. Dat heeft de daling van het aantal leden niet kunnen stuiten. Dat komt ook omdat vroeger het lidmaatschap was gekoppeld aan een abonnement op een omroepgids. Het aantal mensen dat nog een omroepgids leest is echter al jaren sterk dalende.

De nieuwe omroepen die zich richten een bepaalde doelgroep groeien. Dat is in 2021 extra duidelijk met twee omroepen die zich zelfs op een zeer specifieke doelgroep richten. Zwart dat een gekleurd geluid wil laten horen en ON dat een rechts geluid wil laten klinken.

Nederland verenigingenland

Nederland is een land van verenigingen. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben wij van verschillende soorten verenigingen in kaart gebracht welke de grootste zijn. Zo ontstaat langzaam een beeld van het verenigingsleven in Nederland.

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen