is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Grootste 7 Verenigingen van Nederland in 2022

Grootste 7 Verenigingen van Nederland in 2022

Wat zijn de grootste verenigingen van Nederland?

De allergrootste verenig van Nederland is de ANWB. Ook de KNVB is enorm groot. Andere verenigingen verschillen enorm qua omvang afhankelijk van de sector waar ze in zitten.

Grote verenigingen

Nederland Verenigingsland. In dit land zijn veel mensen minimaal lid van één vereniging. Uit een CBS onderzoek van 2014 kwam naar voren dan acht op de tien Nederlanders lid is van minimaal één vereniging. Wat zijn dan de grootste verenigingen van Nederland?

Verenigingen zijn er in soorten en maten. Zo zijn er de consumentenverenigingen zoals De Consumentenbond, De ANWB en de Vereniging Eigen Huis. Ook vakbonden zijn verenigingen. Dit zijn de grotere verenigingen in Nederland. Het beste kan je verenigingen vergelijken binnen hun segment, dus sport, media, patiënten etc.

Andere verenigingen met veel leden zijn de duizenden sportverenigingen in Nederland. In onze jaarlijkse top-10 zie je wat de grootste sportverenigingen van Nederland zijn. Bij de sportverenigingen zijn enkele verenigingen met heel veel leden, zoals de KNVB. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 24.000 sportverenigingen. Een paar natuurorganisaties zijn ook een vereniging, zoals bijvoorbeeld Natuurmonumenten.

Grootste verenigingen van Nederland

Juist heel grootte organisaties doen er veel aan om hun cijfers niet publiekelijk bekend te maken. Zo kunnen zij verhullen dat hun ledental terugloopt. Het is ook opvallen dat de cijfers vaak slechts met moeite zijn terug te vinden in de jaarstukken en niet gewoon op de site staan. Het blijven immers verenigingen en dus zijn de leden de bepalende factor. Een poging tot een top 7 van de grootste verenigingen van Nederland.

PlaatsVereniging20212020
1 (1)ANWB4.889.5374.763.162
2 (2)KNVB1.160.0001.178.000
3 (3)FNV916.0001.014.000
4 (4)Vereniging Eigen Huis805.009795.199
5 (5)Sportvisserij Nederland698.000688.000
6 (6)Natuurmonumenten693.156637.285
7 (7)KNLTB602.000555.000
Op basis van eigen onderzoek

Lid is nog niet actief

Het lidmaatschap van een vereniging wil niet altijd zeggen dat die mensen ook actief zijn binnen de verenigingen. Ook hier is er een groot verschil. Iemand die lid is van de Golfvereniging zal vermoedelijk wel golven. Maar de leden van de Consumentenbond maken zelden gebruik van hun lidmaatschap, laat staan dat ze actief zijn binnen de bond. Sommige verenigingen hebben een bijzonder doel, zoals een politieke partij. Daar kan een lid door deelname het beleid veranderen.

Grootste verenigingen in beeld

Per sector brengen wij de verenigingen in beeld. Zo hebben we een overzicht van het aantal leden bij:

    0
    Je winkelwagen