Grootste sportverenigingen

Grootste sportverenigingen

e-Boekhouden.nl
Wat zijn de grootste sportverenigingen in Nederland?

NOC-NSF publiceert jaarlijks een overzicht van sportverenigingen. Bovenaan staat de KNVB met meer dan 1 miljoen leden.

Top 10 sportverenigingen

Rekenmachine of cijfers

Nederland kent een groot aantal sportverenigingen. Die zijn aangesloten bij NOC-NSF. In een jaarlijkse publicatie vermeldt deze organisatie de omvang van de sportdeelname in Nederland. Daarin staat ook de omvang van het ledental. Ledental en sportbeoefening is niet hetzelfde. Bij sommige sporten zijn er meer mensen die de betreffende sport beoefenen dan er lid zijn van een vereniging. Dat is bijvoorbeeld het geval bij wandelen. Slechts een beperkt aantal mensen doet dat in verenigingsverband.

Grote verschuivingen in 2020

Tijdens het eerste coronajaar, 2020, zijn de ledentallen van bonden behoorlijk gewijzigd. Over het algemeen zijn de ledentallen afgenomen. Voetbal blijft de onbetwiste nummer 1. De sportvissers hebben de tennissers gepasseerd en staan nu op de tweede plek. Nieuw in de Top-10 is bridge. Opvallend, bridge speel je immers binnen in een zaaltje, een activiteit die juist in 2021 niet echt populair was. Volleybal verloor zijn positie in de Top-10.

De opgave van de individuele sportbonden wijkt soms af van die van NOC_NSF. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers hieronder de Top-10 op basis van de cijfers van de NOC-NSF.

Tabel: Ledenaantallen Sportverenigingen

StandSportbond20202019
1 (1)KNVBKoninklijke Nederlandse Voetbal Bond1.178.0001.195.000
2 (3) Sportvisserij Nederland688.000585.000
3 (2)KNLTBKoninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond555.000549.000
4 (4)KNGFKoninklijke Nederlandse Golf Federatie390.000381.000
5 (6)KNGUKoninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie266.000284.000
6 (5)KNHBKoninklijke Nederlandse Hockey Bond258.000252.000
7 (7)KNHSKoninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie141.000145.000
8 (9)KNZKoninklijke Nederlandse Zwembond129.000152.000
9 (-)Nederlandse Bridge Bond126.000117.000
10 (9)Atletiekunie123.000130.000
Bron: rapport NOC-NSF

Ontwikkeling ledental

Bij praktisch alle sporten in Nederland daalt het aantal leden. Net als de hele samenleving zijn ook sporters steeds meer individueel gericht. Groeiende sportbonden zijn dan ook die voor bijvoorbeeld berg en wandelsport, gemeten over vijf jaar. Niet alleen daalt het aantal leden bij sportverenigingen, ook het aantal verenigingen neemt af. Bij veel sporten zie je trouwens dat er niet actieve verenigingen zijn. Die hebben praktisch geen leden of geen activiteiten. De komende jaren zal dat nog verder afnemen is de verwachting.

Grootste dalers en stijgers Sport

Over een periode van vijf jaar is binnen de grotere bonden de Paardijbond (KNHS) onbetwist de grootste daler, samen met de Wandelbond (KWBN). Zij zag het aantal leden met bijna een derde dalen (-30%). De grootste stijgers tref je aan bij de Sportvissers (plus 20%) en Roeiers (plus 25%)

    e-Boekhouden.nl

    0
    Je winkelwagen