is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Top 10 grootste sportverenigingen 2021

Top 10 grootste sportverenigingen 2021

Wat zijn de grootste sportverenigingen in Nederland?

NOC-NSF publiceert jaarlijks een overzicht van sportverenigingen. Bovenaan staat de KNVB met meer dan 1 miljoen leden.

Top 10 sportverenigingen

Rekenmachine of cijfers

Nederland kent een groot aantal sportverenigingen. Die zijn aangesloten bij NOC-NSF. In een jaarlijkse publicatie vermeldt deze organisatie de omvang van de sportdeelname in Nederland. Daarin staat ook de omvang van het ledental. Ledental en sportbeoefening is niet hetzelfde. Bij sommige sporten zijn er meer mensen die de betreffende sport beoefenen dan er lid zijn van een vereniging. Dat is bijvoorbeeld het geval bij wandelen. Slechts een beperkt aantal mensen doet dat in verenigingsverband.

Grote verschuivingen in 2021

Tijdens het tweede coronajaar, 2021, zijn de ledentallen van bonden behoorlijk gewijzigd. Over het algemeen zijn de ledentallen afgenomen.

Voetbal blijft de onbetwiste nummer 1 ondanks dat al jaren het aantal leden van de KNVB daalt. De sportvissers blijven op de tweede plek met zelfs een kleine groei van het ledental Terug van weg geweest zijn de wandelaars. Die zagen het ledental mede door corona verdubbbelen.

Zwemmen verloor de positie in de Top 10.

De opgave van de individuele sportbonden wijkt soms af van die van NOC_NSF. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers hieronder de Top-10 op basis van de cijfers van de NOC-NSF.

Tabel: Ledenaantallen Sportverenigingen

StandBondSportbond20212020
1 (1)KNVBKoninklijke Nederlandse Voetbal Bond1.160.0001.178.000
2 (2) Sportvisserij Nederland698.000688.000
3 (3)KNLTBKoninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond602.000555.000
4 (4)KNGFKoninklijke Nederlandse Golf Federatie411.000390.000
5 (6)KNGUKoninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie261.000266.000
6 (5)KNHBKoninklijke Nederlandse Hockey Bond253.000258.000
7 (-)KNWBKoninklijke Nederlandse Wandel Bond139.00075.000
8 (7)KNHSKoninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie138.000141.000
9 (10)Atletiekunie121.000123.000
10 (9)NBBNederlandse Bridge Bond120.000126.000
Bron: rapport NOC-NSF

Ontwikkeling ledental

Bij praktisch alle sporten in Nederland daalt het aantal leden. Net als de hele samenleving zijn ook sporters steeds meer individueel gericht. Groeiende sportbonden zijn dan ook die voor bijvoorbeeld berg en wandelsport, gemeten over vijf jaar. Niet alleen daalt het aantal leden bij sportverenigingen, ook het aantal verenigingen neemt af. Bij veel sporten zie je trouwens dat er niet actieve verenigingen zijn. Die hebben praktisch geen leden of geen activiteiten. De komende jaren zal dat nog verder afnemen is de verwachting.

In Nederland zijn meer dan 5 miljoen mensen lid van een sportvereniging, dit is inclusief dubbeltellingen. Sommige mensen zijn natuurlijk lid van meer dan één vereniging.

Grootste dalers en stijgers Sport

Over een periode van vijf jaar is binnen de grotere bonden de Paardrijbond (KNHS) onbetwist de grootste daler, samen met de Wandelbond (KWBN). Zij zag het aantal leden met bijna een derde dalen (-30%). De grootste stijgers tref je aan bij de Sportvissers (plus 20%) en Roeiers (plus 25%)

Nederland verenigingenland

Nederland is een land van verenigingen. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben wij van verschillende soorten verenigingen in kaart gebracht welke de grootste zijn. Zo ontstaat langzaam een beeld van het verenigingsleven in Nederland.

    e-boekhouden.nl

    is een dienst van Notarian

    0
    Je winkelwagen