is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Top 10 grootste sportverenigingen 2022

Top 10 grootste sportverenigingen 2022

Wat zijn de grootste sportverenigingen in Nederland?

NOC-NSF publiceert jaarlijks een overzicht van sportverenigingen. Bovenaan staat de KNVB met meer dan 1 miljoen leden.

Top 10 sportverenigingen

Rekenmachine of cijfers

Nederland kent een groot aantal sportverenigingen. Die zijn via hun bond aangesloten bij NOC-NSF. In een jaarlijkse publicatie vermeldt deze organisatie de omvang van de sportdeelname in Nederland. Daarin staat ook de omvang van het ledental per sportbond. Ledental en sportbeoefening is niet hetzelfde. Bij sommige sporten zijn er meer mensen die de betreffende sport beoefenen dan er lid zijn van een vereniging. Dat is bijvoorbeeld het geval bij wandelen. Slechts een beperkt aantal mensen doet dat in verenigingsverband.

Grote verschuivingen in 2022

Tijdens het tweede coronajaar, 2021, zijn de ledentallen van bonden behoorlijk gewijzigd. Over het algemeen zijn de ledentallen afgenomen. De verwachting was dat dit zou herstellen na corona. De cijfers over 2022 laten zien dat dit slechts in beperkte mate het geval is. Bij de meeste bonden stijgt het ledental wel in 2022.

Voetbal blijft de onbetwiste nummer één, de sportvissers blijven op de tweede plek met een kleine groei van het ledental. Corona zag een enorme groei van de wandelaars, maar die zijn nu weer verdwenen en dus viel de bond uit de Top-10. Dat geldt ook voor Bridge, wat ook floreerde dankzij corona.

De opgave van de individuele sportbonden wijkt soms af van die van NOC_NSF. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers hieronder de Top-10 op basis van de cijfers van de NOC-NSF.

Tabel: Ledenaantallen Sportverenigingen

StandBondSportbond202220212020
1 (1)KNVBKoninklijke Nederlandse Voetbal Bond1.220.0001.160.0001.178.000
2 (2) Sportvisserij Nederland708.000698.000688.000
3 (3)KNLTBKoninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond631.000602.000555.000
4 (4)KNGFKoninklijke Nederlandse Golf Federatie436.000411.000390.000
5 (6)KNGUKoninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie257.000261.000266.000
6 (5)KNHBKoninklijke Nederlandse Hockey Bond232.000253.000258.000
7 (8)KNHSKoninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie137.000138.000141.000
8 (-)KNZBKoninklijke Nederlandse Zwembond122.000116.000
9 (9)Koninklijke Nederlandse Atletiekunie120.000121.000123.000
10 (-)NevoboNederlandse Volleybal Bond103.000120.000126.000
Bron: rapport NOC-NSF

Ontwikkeling ledental

Bij praktisch alle sporten in Nederland daalt het aantal leden als je over een langere periode kijkt. Net als de hele samenleving zijn ook sporters steeds meer individueel gericht. Groeiende sportbonden zijn dan ook die voor bijvoorbeeld berg en wandelsport, gemeten over vijf jaar. Niet alleen daalt het aantal leden bij sportverenigingen, ook het aantal verenigingen neemt af. Bij veel sporten zie je trouwens dat er niet actieve verenigingen zijn. Die hebben praktisch geen leden of geen activiteiten. De komende jaren zal dat nog verder afnemen is de verwachting.

In Nederland zijn iets meer dan 5 miljoen mensen lid van een sportvereniging, dit is inclusief dubbeltellingen. Sommige mensen zijn natuurlijk lid van meer dan één vereniging.

Grootste dalers en stijgers Sport

Over een periode van vijf jaar is binnen de grotere bonden de Paardrijbond (KNHS) onbetwist de grootste daler, samen met de Wandelbond (KWBN). De grootste stijgers tref je aan bij de sportvissers en de golfers, individuele buitensporten.

De kleinste sportbonden

Nederland zou Nederland niet zijn als er niet ook een paar zeer kleine sportbonden zouden bestaan. Die gaan niet geheel verassend over sporten die niet in Nederland worden uitgeoefend. Ze heeft de bob en sleebond 50 leden, gevolgd door de curlingbond met 100 leden. Dubbel klein is de minigolf bond met 400 leden.

Nederland verenigingenland

Nederland is een land van verenigingen. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben wij van verschillende soorten verenigingen in kaart gebracht welke de grootste zijn. Zo ontstaat langzaam een beeld van het verenigingsleven in Nederland.

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen