is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Top 4 grootste vakbonden 2022

Top 4 grootste vakbonden 2022

Wat zijn de grootste vakbonden van Nederland?

De grootste vakbond is het FNV, gevolgd door enkele andere vakverenigingen. De totale aantallen leden dalen al jaren gestaag. De cijfers zijn afkomstig van het CBS.

Vakverenigingen

Percentage

Nederland kent een lange traditie van vakbonden, of vakverenigingen zoals ze formeel heten. De cijfers met de ledentallen zijn al sinds 1901 bijgehouden. In de loop der jaren hebben zich reeksen van fusies tussen die verenigingen voorgedaan. Oorspronkelijk waren vakbonden georganiseerd zoals de samenleving. Er was een Katholieke, Christelijke en Socialistische bond. Inmiddels is dat onderscheid een stuk minder langs deze lijnen georganiseerd.

Het aantal mensen dat lid is van een vakbond neemt al jaren af. Dat is in lijn met de cijfers over alle verenigingen in Nederland.

Tabel grootste vakbonden

NummerVakbond202120192017
1FNV916.0001.014.0001.060.000
2CNV225.000236.000262.000
3VCP163.000164.000151.000
4Overig200.000188.000229.000
Totaal1.504.0001.602.0001.703.000
Bron: tweejaarlijks onderzoek CBS

Het CBS onderzoek kent een tweejaarlijkse cyclus. Nieuwe cijfers zijn bekend in oktober 2023.

Dalend aantal leden

De organisatiegraad van de Nederlandse werknemers neemt al jaren af. In de afgelopen jaren bijvoorbeeld door de opkomst van flex-contracten. De leden van de grootste vakbonden zijn bovendien ook bovengemiddeld oud. Nieuwe vakbonden organiseren zich spontaan bij bepaalde protesten. Zo is er voor zorgpersoneel tegenwoordig Nu91. Deze georganiseerde leden zouden vroeger lid zijn van bijvoorbeeld het FNV.

Ook gepensioneerden kunnen lid zijn van een vakbond. Hierdoor ontstaat het beeld dat vakbonden zich meer op gevestigde belangen richten. De jongere werknemers voelen zich minder aangetrokken tot de grootste vakbonden.

Nederland verenigingenland

Nederland is een land van verenigingen. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben wij van verschillende soorten verenigingen in kaart gebracht welke de grootste zijn. Zo ontstaat langzaam een beeld van het verenigingsleven in Nederland.

    e-boekhouden.nl
    0
    Je winkelwagen