is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Ontstentenis en belet

Ontstentenis en belet

Wat is ontstentenis en belet?

Ontstentenis en belet is de afwezigheid van een bestuurder. Deze afwezigheid kan tijdelijk zijn, maar ook voor altijd.

Ontstentenis en belet

In de statuten moet een regeling zijn opgenomen omtrent de ontstentenis en belet van het bestuur. Maar wat is ontstentenis en belet? Ontstentenis en belet houdt in dat het bestuur afwezig is. Dit kan een tijdelijke afwezigheid zijn maar ook een afwezigheid voor altijd. Bijvoorbeeld als een bestuurder is overleden.

Ontstentenis

Ontstentenis houdt in dat de bestuurder niet langer in functie is (gedefungeerd). Dit kan verschillende oorzaken hebben. De bestuurder kan zijn overleden, ontslag hebben genomen of zijn afgetreden. Bij ontstentenis van de bestuurder moet er dus een nieuwe bestuurder worden gezocht.

Belet

Bij belet is er sprake van een tijdelijke afwezigheid. Tijdens deze tijdelijke afwezigheid is het voor de bestuurder niet mogelijk om zijn functie uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bestuurder ziek is of is geschorst. De bestuurder is in dat geval nog wel in functie, en blijft deel uitmaken van het bestuur.

Verplichte regeling in statuten

In de statuten moet er een regeling zijn opgenomen waarin staat hoe er gehandeld moet worden als een bestuurder of het voltallige bestuur afwezig is. Bij een vereniging is het dan gebruikelijk dat er een tijdelijke oplossing door het bestuur kan worden genomen. Dat besluit moet dan achteraf goedgekeurd door de ledenvergadering. Is het hele bestuur weg, dan moet de ledenvergadering een tijdelijke oplossing verzorgen.

Staat zo’n regeling niet in jouw statuten? Dan moet je dit bij de eerstvolgende statutenwijziging wijzigen.

Het begrip ontstentenis en belet is voor het eerst geïntroduceerd toen de WBTR werd ingevoerd.

    Lees meer over Bestuur

    0
    Je winkelwagen