Personeel

Ook als vereniging of stichting kunt u personeel in dienst nemen en wordt u als bestuur ook werkgever. Wat komt er kijken bij het werven en begeleiden van personeel of stagiaires voor verenigingen en stichtingen?

STAR: handvat voor sollicitatiegesprekken

Sollicitatiegesprek volgens de STAR-methode De meest recente ervaringen zijn de beste voorspellers van het toekomstig gedrag. Dat is de veronderstelling waarop de STAR-methode is gebaseerd. In het sollicitatiegesprek worden denkbeeldige voorbeelden daarom vermeden. Hypotheses zoals bijvoorbeeld ‘stelt u zich eens voor dat’, zijn uit den boze. Aan de hand van brief en CV vraag je volgens […]

Checklist: Eerste sollicitatiegesprek

Voorbereiding Zorg voor een rustige kamer; Zorg dat je alle gegevens bij de hand hebt; Bedenk vooraf de criteria waarop je de kandidaten wilt vergelijken. Schrijf die op en ‘scoor’ de kandidaten daarop; Bereid een aantal (liefst open) vragen voor. Het stellen van open vragen is veel nuttiger dan gesloten vragen. Die geven de kandidaat de kans om […]

Personeel werven via internet

Personeel werven via het internet ‘Webwerving‘ is een populaire wervingsmethode. Vooral (hogeropgeleide) jongeren maken bijna vanzelfsprekend gebruik van internet om een baan te vinden. In vergelijking met een advertentie in gedrukte media, zijn de kosten van online adverteren laag. Terwijl het bereik veel groter is. Het middel is snel inzetbaar en de drempel om te reageren is voor werkzoekenden […]

Het werven van de perfecte kandidaat

De voorbereiding Wie gaat werven, moet eerst inzicht hebben in de daadwerkelijke personeelsbehoefte, kwantitatief (uren/dagen per week) én kwalitatief. Overweeg ook eerst om bijvoorbeeld gebruik te maken van flexibel personeel. De werving en selectieprocedure begint vervolgens met het vaststellen van een duidelijk functieprofiel. Formuleer hierin bijvoorbeeld de eisen ten aanzien van persoon/persoonlijkheid, kennis en opleidingen, werkervaring en beschikbaarheid. Een beknopt profiel kan […]

Een goede personeelsadvertentie: waar je op moet letten

Waar moet een goede personeelsadvertentie aan voldoen? De vorm en omvang van de personeelsadvertentie worden mede bepaald door het niveau van de functie, het aantal mensen dat je zoekt en het beleid van jouw organisatie. Hoe hoger de functie, hoe groter vaak de advertentie. Zoek je meerdere medewerkers, dan kan je ook voor een wat groter formaat advertentie […]

De details van detachering

Wat is detachering? Organisaties lenen detacheringspersoneel in wanneer zij voor een bepaald project over specifieke kennis moeten beschikken. Ook bij gewoon tijdelijk werk kan detachering een uitkomst bieden. Detachering lijkt veel op uitzendwerk met het verschil dat uitzendkrachten een flexibel arbeidscontract tekenen met het uitzendbureau. Zij krijgen uitbetaald voor de uren dat zij bij een organisatie zijn […]

Uitzendkrachten: snel inzetbaar personeel

Uitzendwerk Een uitzendbureau stelt werknemers ‘ter beschikking’ aan een organisatie (de inlener). De inlener houdt toezicht op en geeft leiding aan de werknemer, terwijl het uitzendbureau de loonbetaling aan de uitzendkracht en daarmee de afdracht van de sociale premies verzorgt. De uitzendkracht tekent dus geen arbeidsovereenkomst met het inlenende bedrijf, maar met het uitzendbureau.  Voordelen Uitzendkrachten kunnen […]

Investeer in de toekomst: neem een jongere aan

Leerbanen en stageplaatsen Leerbanen en stageplaatsen mogen alleen worden aangeboden door organisaties die erkend zijn als leerbedrijf door het kenniscentrum uit de bedrijfstak of beroepscategorie. Als erkend leerbedrijf kan je een jongere die een MBO-opleiding volgt op twee manieren tijdelijk in dienst nemen: via een leerbaan (BBL) of een stageplaats (BOL). Leerbaan Leerbanen combineren werk en […]

Tips voor een succesvolle maatschappelijke stage

Wat is maatschappelijke stage? In 2007 is de maatschappelijke stage in Nederland geïntroduceerd. Een geheel nieuwe stagevorm voor jongeren in het voorgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Door gedurende de schoolperiode stage te lopen in met name non-profit organisaties, kunnen zij op een praktijkgerichte wijze kennismaken met sociaal maatschappelijke aspecten in de samenleving. Wat kan […]

Nieuw personeel of uitbesteden?

Is het aannemen van personeel haalbaar? Dit komt er onder andere kijken bij het aannemen van een nieuwe medewerker: je moet hem aanmelden bij het UWV en de Belastingdienst. Daarnaast moet je verzekeringen afsluiten, premies afdragen, een risico-inventarisatie en -evaluatie maken of aanpassen, eventueel een leasecontract en WA-verzekering afsluiten (als je werknemer een auto van de […]