Personeel

Ook als vereniging kan je personeel in dienst nemen en word je als bestuur ook werkgever. Wat komt er kijken bij het werven en begeleiden van personeel of stagiaires voor verenigingen?

Het functionerings- en beoordelingsgesprek

Functionerings- en beoordelingsgesprek Een functioneringsgesprek is een informele manier om te toetsen of de medewerker tevreden is over zijn werk, de arbeidsomstandigheden, begeleiding en collega’s. Ook in een organisatie met vrijwilligers is het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken inmiddels ingeburgerd.  In een functioneringsgesprek worden zowel sterke als zwakke kanten van jou als van de werknemer besproken en kijk je samen naar de toekomst. […]

Checklist: Eerste sollicitatiegesprek

Voorbereiding Zorg voor een rustige kamer; Zorg dat je alle gegevens bij de hand hebt; Bedenk vooraf de criteria waarop je de kandidaten wilt vergelijken. Schrijf die op en ‘scoor’ de kandidaten daarop; Bereid een aantal (liefst open) vragen voor. Het stellen van open vragen is veel nuttiger dan gesloten vragen. Die geven de kandidaat de kans om […]

10 tips voor een goede gespreksvoering

Voorbereiding Besteed evenveel aandacht aan een gesprek met een medewerker als aan een gesprek met een donateur of (bestuurs)lid. Zorg ervoor dat je ongestoord kan praten en voorkom dat anderen kunnen meeluisteren. Stel zorgvuldig de punten op die besproken moeten worden en vraag jouw gesprekspartner eventueel welke onderwerpen hij/zij aan de orde wil laten komen. Opening […]

Flexibiliteit en zekerheid: de regels voor flexibel personeel

Is er sprake van een arbeidscontract? Organisaties maken vaak onduidelijke afspraken met flexibele werknemers over het wel of niet bestaan van een arbeidsovereenkomst. De wet Flexibiliteit en Zekerheid biedt werknemers houvast met twee zogenaamde rechtsvermoedens. Vermoed wordt dat partijen een arbeidsovereenkomst hebben als in drie opvolgende maanden tegen beloning arbeid is verricht: Hetzij in elke maand minstens twintig […]

Organiseren van bedrijfshulpverlening

Voor wie? Iedere organisatie met personeel is volgens de Arbowet verplicht een (aantal) werknemer(s) aan te wijzen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Dat geldt ook voor vrijwilligersorganisaties met tenminste één werknemer in loondienst en sportorganisaties met bijvoorbeeld een trainer in vaste dienst. Organisaties die volledig op vrijwilligers draaien zijn vrijgesteld. Wat doet een BHV’er? De taken van een BHV’er zijn: Verlenen van eerste hulp bij ongelukken; […]

Identificatieplicht werknemers

Identificatieplicht Identificatieplicht geldt voor iedere werknemer. Als werkgever ben je verplicht de documenten te verifiëren en een kopie van het origineel te bewaren bij jouw loonadministratie. Tot minstens 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de werkzaamheden van de betreffende werknemer zijn beëindigd. Je bent verplicht de identiteit vast te stellen aan de hand van een […]

Werken met een oproepcontract

Algemeen Werkgevers zijn verplicht om per oproep minimaal drie uur uit te betalen, ongeacht of die uren zijn gewerkt. Deze regeling geldt als: Er een contract is van minder dan 15 uur per week en als niet duidelijk is op welke tijdstippen de werknemer wordt ingeschakeld. Er een overeenkomst is, maar het niet duidelijk is hoeveel […]

Bedrijfsrisico’s: neem ze serieus!

Veilige werkomstandigheden Een werkgever is samen met zijn werknemers verplicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. De overheid heeft hiervoor doelen gesteld die zijn ondergebracht in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Je vindt de gemaakte afspraken om die doelen te bereiken in de arbocatalogus van jouw sector of maakt ze zelf met […]

De regels van de reiskostenvergoeding

Reiskostenvergoeding Als werkgever ben je niet verplicht om de reiskosten van jouw medewerkers te vergoeden. Doe je dat wel? Dan kan je tot € 0,19 per kilometer belastingvrij vergoeden. Woon-werkverkeer Of een werknemer nu op de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer reist, de hoogte van de belastingvrije vergoeding is voor alle […]

Arbeidsomstandigheden: de Arbowet

De Arbowet Werkgevers moeten een goed arbeidsomstandighedenbeleid voeren om ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen. Vereist wordt dat zij samen met werknemers het eigen arbobeleid invullen. De wet schrijft niet in detail voor aan welke eisen een onderneming moet voldoen, maar stelt wel doelen voor een veilige werkplek. De werkgever kiest zelf de middelen om die doelen te bereiken. […]