News

Loonheffing, loonbelasting, premies werknemersverzekering, er komt veel kijken bij het in dienst nemen van personeel. Lees hier alles wat u moet weten over het opzetten van een correcte loonadministratie.

Lees meer

Wanneer uw organisatie personeel in dienst heeft, bent u in feite verantwoordelijk voor de schade die werknemers oplopen en toebrengen onder werktijd. Gelukkig kunt u zich als werkgever verzekeren, hier vindt u een overzicht van de belangrijkste verzekeringen die uw organisatie in de rol van werkgever kan afsluiten.

Lees meer

In december en januari is het weer tijd voor een gezellige kerstborrel,
nieuwjaarsreceptie of ander feestelijk evenement voor uw medewerkers, vrijwilligers, donateurs en relaties. Hoe maakt u er een geslaagde happening van?

Lees meer

Organisaties die arbeid inhuren, moeten daarvoor door de Stichting Normering Arbeid (SNA) gecertificeerde uitzendbedrijven gebruiken. Dankzij deze checklist voldoe je aan de regels bij het inhuren van derden.

Lees meer

In Nederland is het wettelijk minimumloon en de wettelijke
minimumvakantiebijslag de ondergrens voor wat u uw werknemers mag betalen.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen minimumloon en minimumjeugdloon. Bij
onderbetaling worden boetes uitgedeeld.

Lees meer

Iedere werknemer die u aanneemt brengt met een extra paar handen ook een berg
administratieve verplichtingen, risico’s en kosten met zich mee. Wilt u
voornamelijk de lusten en niet de lasten van nieuw personeel? Overweeg eens een
aanpak waarbij anderen voor u het ‘vuile werk’ opknappen.

Lees meer

Iedere organisatie moet ‘intern’ een preventiemedewerker aanstellen, die zorg
draagt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in de organisatie. Wie wijst
u aan, of neemt u de taak zelf op u, en wat doet de preventiemedewerker precies?

Lees meer

Werkgevers hebben volgens de Arbowet een algemene zorgplicht voor de veiligheid
en gezondheid van werknemers. Voor verenigingen en stichtingen met betaald
personeel gelden hierbij dezelfde regels als bij bedrijven. Wat houdt die
zorgplicht precies in?

Lees meer