Personeel

Ook als vereniging kan je personeel in dienst nemen en word je als bestuur ook werkgever. Wat komt er kijken bij het werven en begeleiden van personeel of stagiaires voor verenigingen?

Minimumloon of minimumjeugdloon betalen?

Wettelijk minimumloon Het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag is de ondergrens (minimale beloning) van wat je jouw personeel vanaf 21 jaar aan loon mag betalen. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. De hoogte van het minimumloon vind je op de website van de Rijksoverheid. Werknemer vanaf 21 jaar minimumloon Elke werknemer vanaf 21 moet […]

Een maatschappelijke stage

Wat is een maatschappelijke stage? Middelbare scholieren doen een maatschappelijke stage. Een stagevorm voor jongeren in het voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Gedurende de schoolperiode lopen zij stage in met name non-profit organisaties. Zo kunnen zij op een praktijkgerichte wijze kennismaken met sociaal maatschappelijke aspecten in de samenleving. Wat kan de stagiair voor jou […]

Het functionerings- en beoordelingsgesprek

Functionerings- en beoordelingsgesprek Een functioneringsgesprek is een informele manier om te toetsen of de medewerker tevreden is over zijn werk, de arbeidsomstandigheden, begeleiding en collega’s. Ook in een organisatie met vrijwilligers is het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken inmiddels ingeburgerd.  In een functioneringsgesprek worden zowel sterke als zwakke kanten van jou als van de werknemer besproken en kijk je samen naar de toekomst. […]

Wat staat er in de arbeidsovereenkomst?

Kenmerken arbeidsovereenkomst Een arbeidsovereenkomst heeft drie kenmerken: Gezagsverhouding: de werkgever geeft opdrachten en bepaalt hoe, wanneer en waar het werk wordt verricht. De werknemer krijgt loon. Meestal is dat geld, maar het loon kan ook bestaan uit bijvoorbeeld gratis maaltijden, een dienstauto en een aandelenoptieregeling. Een onkostenvergoeding wordt niet beschouwd als loon. Er is sprake […]

Aanbod en middelen van een wervingsactie

Wie: doelgroep Een doelgroep kiezen is overigens sneller gedaan, dan deze daadwerkelijk bereiken. Stel dat je kiest voor alle jongeren onder 16 jaar. Als je een folder op naam wilt versturen, zult je bestanden moeten hebben met namen, adressen, postcodes en woonplaatsen. Oud-leden heb je waarschijnlijk nog wel in de database, maar hoe vind je […]

0
Je winkelwagen