Stichting of vereniging oprichten bij de notaris

Stichting of vereniging oprichten bij de notaris

Stichting of vereniging oprichten bij de notaris

Wat doet de notaris?
De notaris is een jurist, maar het belangrijkste verschil tussen een notaris en een advocaat is dat de notaris volgens de wet altijd onpartijdig dient te zijn. Tenzij hij wordt ingehuurd als juridisch adviseur om met u mee te denken, bijvoorbeeld over de inhoud van de statuten.
De belangrijkste dienst die een notaris levert, is het vastleggen van zaken in notariële aktes. Dat doet hij op verzoek, maar in een aantal gevallen is een notariële akte ook wettelijk verplicht. Zo’n akte heeft juridische rechtskracht. Koopovereenkomsten, overdrachten, schenkingen, wat er ook in wordt geregeld, de partijen die er hun handtekening onder zetten, zijn eraan gehouden. 

Heb ik een notaris nodig?
Om een stichting op te richten is een bezoek aan de notaris verplicht, omdat deze moet worden opgericht bij notariële akte.
Een vereniging dient langs de notaris te gaan als deze volledige rechtsbevoegdheid wil verkrijgen.
 Dit houdt in dat de vereniging zelfstandig drager van de rechten en verplichtingen is. Deze status is belangrijk bij het aanvragen van subsidies en het accepteren van schenkingen. U wordt daarbij eerder erkend dan wanneer u een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bent. Deze status heeft u als uw vereniging niet bij notariële akte wordt opgericht.

De statuten
Voor zowel verenigingen als stichtingen geldt dat de statuten het belangrijkst zijn. De notaris kan u adviseren bij het opstellen ervan. Onmisbare elementen zijn het doel van de vereniging of stichting, de verplichtingen van de leden, de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en het huishoudelijk reglement. Wijzigingen in de statuten kunnen alleen officieel worden gemaakt door de notaris. 

Wat de notariële aktie betreft, kunnen verenigingen en stichtingen zelf beslissen hoe ze deze willen laten ontbinden. Soms volstaat een simpel briefje aan de notaris, soms moet er eerst een nieuwe akte worden opgesteld, voordat de oude vervalt. De notaris zal altijd met de contractpartijen overleggen hoe zij een eventuele ontbinding willen regelen 

De kosten van notariële diensten
Notaris is een vrij beroep en daarom mag iedere notaris zijn eigen tarieven hanteren. Het loont dus om bij verschillende notarissen om een offerte te vragen en het is zelfs mogelijk om te onderhandelen over de prijs. Buiten de randstad zijn de tarieven over het algemeen lager en omdat u niet verplicht bent om een notaris in uw eigen woonplaats te kiezen, kan het lonen om verder te kijken. Bent u het niet eens met de rekening van uw notaris, dan kunt u hem op basis van de Notariswet vragen om u op papier voor te rekenen hoe hij tot dat bedrag is gekomen. Blijft u het – ook na die specificatie – oneens met het bedrag, dan kunt u de ringvoorzitter van de KNB, de beroepsorganisatie van notarissen, om een oordeel vragen. Hij zal u uitnodigen voor een gesprek en ook de notaris horen. Binnen acht weken doet hij uitspraak. Deze procedure is gratis.

Klachten
Als u ontevreden bent over de geleverde diensten van uw notaris, kunt u een officiële klacht indienen bij de Kamer van Toezicht. De Kamer huist in bij de rechtbank van het arrondisement waar de notaris gevestigd is. Dus:  u woont in Den Bosch, maar uw notaris is gevestigd in Amsterdam, dan dient u uw klacht in bij de Amsterdamse Kamer van Toezicht. De Kamer beoordeelt uw klacht en bekijkt of een minnelijke schikking mogelijk is. Gaat het echt om fundamentele zaken – de notaris heeft bijvoorbeeld zijn geheimhoudingsplicht geschonden – dan komt er een openbare zitting. Wordt de klacht gegrond verklaard, dan kan de Kamer van Toezicht de notaris waarschuwen, berispen, voor zes maanden schorsen of zelfs afzetten. Het indienen van een klacht bij de Kamer van Toezicht is gratis.