Oprichten

Bij het oprichten van een vereniging komt meer kijken dan je wellicht denkt. Kies je voor een formele of een informele vereniging? Voor oprichting bij de notaris? Heb je statuten nodig voor het oprichten van een vereniging? Wij helpen je op weg met de belangrijkste aandachtspunten en keuzes die je moet maken als je een vereniging wilt oprichten.

Hoe richt je een personeelsvereniging op?

Personeelsvereniging oprichten Een personeelsvereniging is een bijzondere verenigingsvorm. De vereniging bestaat uit werknemers van een organisatie. Het kan een informele vereniging zijn of een formele vereniging. Bij een personeelsvereniging is het niet aan te raden om een informele vereniging op te richten in verband met de aansprakelijkheid. Als je toch een informele personeelsvereniging wilt is […]

Een VvE oprichten

Stappenplan VvE oprichten Bij het oprichten van een VvE komt meer kijken dan bij het oprichten van een gewone VvE. Voor het oprichten gelden een aantal aparte regels. Die zijn vastgelegd in de artikelen 5:124 t/m 5:135 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat beschreven wat de bevoegdheden van de VvE zijn. Lees ook: Rechten, plichten […]

Waarom zou ik een gebroken boekjaar willen?

Een gebroken boekjaar Bij het oprichten van jouw vereniging kan je in de statuten opnemen dat je een gebroken boekjaar wil. Dit houdt in dat het boekjaar niet van 1 januari tot en met 31 december loopt, maar vanaf een afwijkende datum. Bijvoorbeeld van 1 augustus tot en met 31 juli. Dit kan het geval […]

Een bankrekening openen

Bankrekening voor de vereniging De vereniging is opgericht. Nu willen jullie een bankrekening openen. Dat kan alleen voor verenigingen die zijn ingeschreven in het Handelsregister. Wil je voor een informele vereniging een bankrekening? Dat kan ook, maar het is dan een particuliere rekening. In de naam van die rekening staat dan jouw naam en daarachter […]

Verschillen tussen een vereniging en een stichting

Belangrijke vraag vooraf De verschillen tussen een vereniging en een stichting zijn fundamenteel. Door het maken van een verkeerde keuze kan het zijn dat je in strijd met de wet gaat handelen. En kom je er achteraf achter dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan kan een wijziging van rechtsvorm flink in de papieren […]

Wat is een huishoudelijk reglement en wat moet erin staan?

In de statuten zet je alles wat (voor zover je op dat moment kunt bepalen) minstens vijf jaar zal blijven gelden. Alle overige zaken die je wilt vastleggen, zet je in het huishoudelijk reglement. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. Zouden die in de statuten […]

Geld inzamelen, hoe doe je dat?

Geld inzamelen Het is allemaal nieuw voor jou, geld inzamelen: een flinke portie creativiteit en een nog grotere portie doorzettingsvermogen vergroot de kans op succes. Maar ook het besef dat niet alles zo nieuw is als het lijkt, helpt. Donateurs werven, inzamelingsacties op touw zetten en uitvoeren en projectdoelen realiseren. Goed beschouwd verlopen ze allemaal […]

Vereniging inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Vereniging inschrijven bij de KvK Het inschrijven bij de Kamer van Koophandel is een stap die al vroeg in het proces kan (en moet) worden gezet. In het eenvoudigste geval richt je de vereniging gewoon zelf op. Dit is dan een informele vereniging. Dat kan handig zijn, bijvoorbeeld omdat een of meer bestuursleden in het […]

Het selecteren van bestuursleden

Oprichters en bestuurders Het proces om een vereniging te starten begint meestal in het hoofd van de oprichter, of in een gesprek tussen twee of drie mensen. Het is een periode die bruist van enthousiasme. Om op een goed moment weer met twee benen op de grond te komen en te beseffen dat het starten […]

Missie en doelstellingen op papier

Missie en doelstelling Welke koers gaat de vereniging varen? Zet de missie en de doelstellingen op papier. Missie: Wat is de bestaansgrond van de vereniging? Waarom is de vereniging op aarde? Probeer de missie zo kort en krachtig mogelijk op papier te zetten: beperk je tot de absolute hoofdlijnen. Een goede missie is voor iedereen […]

0
Je winkelwagen