Oprichten

Bij het oprichten van een vereniging of stichting komt meer kijken dan u wellicht denkt. Kiest u voor een vereniging of stichting? Voor oprichting bij de notaris? Heeft u statuten nodig voor het oprichten van een vereniging? Wij helpen u op weg met de belangrijkste aandachtspunten en keuzes die u moet maken als u een vereniging of stichting wilt oprichten.

Het selecteren van bestuursleden

Oprichters en bestuurders Het proces om een vereniging te starten begint meestal in het hoofd van de oprichter, of in een gesprek tussen twee of drie mensen. Het is een periode die bruist van enthousiasme. Om op een goed moment weer met twee benen op de grond te komen en te beseffen dat het starten […]

Een bankrekening openen

Bankrekening voor de vereniging De vereniging is opgericht. Nu willen jullie een bankrekening openen. Dat kan alleen voor verenigingen die zijn ingeschreven in het Handelsregister. Wil je voor een informele vereniging een bankrekening? Dat kan ook, maar het is dan een particuliere rekening. In de naam van die rekening staat dan jouw naam en daarachter […]

Verschillen tussen een stichting en een vereniging

Belangrijke vraag vooraf De verschillen tussen een stichting en een vereniging zijn klein, maar fundamenteel. Door het maken van een verkeerde keuze kan het zijn dat je in strijd met de wet gaat handelen. En kom je er achteraf achter dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan kan een wijziging van rechtsvorm flink in […]

Verschillende soorten verenigingen

Soorten Verenigingen Er zijn enorm veel verschillende soorten verenigingen in Nederland. Dat komt omdat er vrijheid van vereniging bestaat. Iedere vereniging kan zijn eigen regels opstellen. De leden zijn verplicht een blauwe kaboutermuts op te zetten. Het kan. Juridisch is er een onderscheid tussen de formele vereniging en de informele vereniging. Hieronder tref je de […]

De ANBI-status aanvragen

In de aanvraag verstrekt u de volgende informatie: Doelstelling van de stichting. Verklaring dat uw organisatie een stichting is (of gelijkgestelde rechtsvorm heeft). Verklaring dat uw organisatie volgens de regels en feitelijk geen winst probeert te maken. Verklaring dat de stichting overwegend het algemeen belang dient. Verklaring dat wordt voldaan aan het beschikkingsmachtcriterium. Verklaring inzake de […]

TIP: Statuten vastleggen bij de notaris

Het notarieel vastleggen van de statuten betekent dat uw vereniging een professioneel karakter krijgt, omdat alles officieel is vastgelegd. U wordt een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In principe zijn bestuurders daarvan niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Gaat u niet bij de oprichting, maar in een later stadium bij een bestaande vereniging naar […]

Waar beoordeelt het CBF uw stichting op?

Het CBF is het Centraal Bureau Fondsenwerving. Deze organisatie verzamelt sinds 1925 allerhande gegevens over fondsenwerving en de talloze goede doelen in Nederland. Een fondsenwervende instelling is een stichting of andere een particuliere ‘organisatie zonder winstoogmerk’ (OZW). De instelling heeft een helder omschreven, statutair vastgelegd ideëel of maatschappelijk doel. De inkomsten van een fondsenwervende instelling […]

Geld inzamelen, hoe doet u dat?

Het is allemaal nieuw voor jou: een flinke portie creativiteit en een nog grotere portie doorzettingsvermogen vergroot de kans op succes. Maar ook het besef dat niet alles zo nieuw is als het lijkt, helpt. Donateurs werven, inzamelingsacties op touw zetten en uitvoeren, projectdoelen realiseren, goed beschouwd verlopen ze allemaal langs dezelfde lijnen: Initiëren BrainstormenGa […]