is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Oprichten

Bij het oprichten van een vereniging komt meer kijken dan je wellicht denkt. Kies je voor een formele of een informele vereniging? Voor oprichting bij de notaris? Heb je statuten nodig voor het oprichten van een vereniging? Wij helpen je op weg met de belangrijkste aandachtspunten en keuzes die je moet maken als je een vereniging wilt oprichten.

Het verschil tussen een vereniging oprichten en formaliseren

Vereniging oprichten Een nieuwe vereniging oprichten doe je via de notaris. Dit is een formele vereniging. Voor het oprichten van een vereniging heb je statuten nodig en minimaal 2 personen. Je kan een vereniging niet in je eentje oprichten. Naast een formele vereniging kan je ook een informele vereniging oprichten. Dit hoeft niet via de […]

Een VvE oprichten

Juridische basis VvE Bij het oprichten van een VvE komt meer kijken dan bij het oprichten van een gewone vereniging. Voor het oprichten gelden een aantal aparte regels. Die zijn vastgelegd in de artikelen 5:124 t/m 5:135 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat beschreven wat de bevoegdheden van de VvE zijn. Lees ook: Rechten, plichten […]

Waarom zou ik een gebroken boekjaar willen?

Een gebroken boekjaar Bij het oprichten van jouw vereniging kan je in de statuten opnemen dat je een gebroken boekjaar wil. Dit houdt in dat het boekjaar niet van 1 januari tot en met 31 december loopt, maar vanaf een afwijkende datum. Bijvoorbeeld van 1 augustus tot en met 31 juli. Dit kan het geval […]

Een bankrekening openen

Bankrekening voor de vereniging De vereniging is opgericht. Nu willen jullie een bankrekening openen. Dat kan alleen voor verenigingen die zijn ingeschreven in het Handelsregister. Wil je voor een informele vereniging een bankrekening? Dat kan ook, maar het is dan een particuliere rekening. In de naam van die rekening staat dan jouw naam en daarachter […]

Aansprakelijkheid van een vereniging en de verenigingsbestuurders

Bestuurlijke verantwoordelijkheid In principe ben je als bestuur verantwoordelijk voor alles wat er binnen de organisatie gebeurt. Stel dat het bestuur iemand aanstelt om de financiën te doen en die persoon maakt fouten in de boekhouding. Dan is dat jouw verantwoordelijkheid, omdat jij als bestuur toezicht dient te houden. Of je als bestuurder ook persoonlijk […]

Verschillen tussen een vereniging en een stichting

Belangrijke vraag vooraf De verschillen tussen een vereniging en een stichting zijn fundamenteel. Door het maken van een verkeerde keuze kan het zijn dat je in strijd met de wet gaat handelen. En kom je er achteraf achter dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan kan een wijziging van rechtsvorm flink in de papieren […]

Wat is een huishoudelijk reglement en wat moet erin staan?

Het huishoudelijk reglement In de statuten zet je alles wat (voor zover je op dat moment kunt bepalen) minstens vijf jaar zal blijven gelden. Alle overige zaken die je wilt vastleggen, zet je in het huishoudelijk reglement. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. Zouden die […]

Inschrijving vereniging bij de Kamer van Koophandel

Verschillende verplichtingen voor een vereniging Je hebt als vereniging de verplichting om te zorgen voor inschrijving in het Handelsregister. Bij oprichting via de notaris regelt die dat. Tegelijk ben je verplicht te zorgen voor registratie in het UBO-register. Je bent als bestuur verplicht te zorgen voor het correct bijhouden van die inschrijving. Wijzigt het bestuur? […]

Het selecteren van bestuursleden

Oprichters en bestuurders Het proces om een vereniging te starten begint meestal in het hoofd van de oprichter, of in een gesprek tussen twee of drie mensen. Het is een periode die bruist van enthousiasme. Om op een goed moment weer met twee benen op de grond te komen en te beseffen dat het starten […]

Verenigingsbestuurder persoonlijk aansprakelijk of niet?

Persoonlijk aansprakelijk in uitzonderingsgevallen Besturen is risico lopen. Niet ieder risico leidt automatisch tot bestuurdersaansprakelijkheid. Als bestuurders handelingen namens de vereniging verrichten, dan is in beginsel slechts de vereniging aansprakelijk. In uitzonderlijke gevallen zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk. Daarvan is sprake als de bestuurders onbehoorlijk besturen als gevolg waarvan de vereniging of een derde schade […]

0
Je winkelwagen