is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Succesvol werven van vrijwilligers

Succesvol werven van vrijwilligers

Inventariseer jouw behoefte

Bedenk vooraf voor welke werkzaamheden je de nieuwe vrijwilliger wilt inzetten. 

 • Gaat het om een afgebakende functie of zoek je een alleskunner die taken verricht op velerlei gebied?
 • Is het een vacature voor onbepaalde tijd of een tijdelijk project, bijvoorbeeld bijspringen op een open dag?

Omschrijf de taken zo duidelijk en concreet mogelijk en noteer plaats en tijdstip waar(op) de vrijwillige activiteit plaatsvindt. Of mag de vrijwilliger zijn eigen werktijden indelen?

Op zoek

Nu kan de zoektocht naar de ideale vrijwilliger beginnen. Stel jezelf de volgende vragen: 

 1. Wie zoek je?
 2. Wat heb je te bieden?
 3. Waar zoek je?

Wie zoek je?

stemcommissie

Je bent op zoek naar vrijwilligers. Maar wie heb je daarbij in gedachten? Hoe duidelijker jouw beeld van de doelgroep, des te groter is de kans dat je straks de juiste mensen binnenhaalt.

 • Zoek je mensen met bepaalde opleiding of ervaring? Of is het belangrijker dat zij goed met mensen kunnen omgaan?
 • Moeten ze in de buurt wonen?
 • Kan de vrijwilliger zelf kiezen wanneer hij wil werken? Sommige mensen zoeken een vaste invulling van een of meer dagdelen per week. Anderen willen zich graag voor een afgeronde klus inzetten en juist geen vaste verplichtingen op zich nemen. Of ze willen hun activiteiten zelf flexibel in kunnen delen?
 • Heeft de vrijwilliger de goede uitstraling, kan hij enthousiast een verhaal vertellen, maar staat hij ook open voor meningen en ideeën van anderen? Een vrijwilliger die alleen de kantine schoonmaakt, hoeft geen goede sociale vaardigheden te hebben. Een vrijwilliger die in diezelfde kantine achter de tap staat wél.

Wat heb je te bieden?

Ga na welke motieven vrijwilligers hebben om bij jouw organisatie te werken en probeer daarop aan te sluiten. De drie meest gehoorde redenen om vrijwilligerswerk te doen zijn:

 • Het nut: veel vrijwilligers vinden het prettig om zich nuttig te maken voor een organisatie met een doel waar ze affiniteit mee hebben.
 • Sociale contacten: gezelligheid opzoeken en nieuwe mensen ontmoeten is ook een reden voor mensen om zich aan te sluiten bij een organisatie die met vrijwilligers werkt.
 • Zelfontplooiing: nieuwe vaardigheden opdoen, cursussen volgen en jezelf ontwikkelen blijken prettige extra’s van vrijwilligerswerk.

Waar zoek je?

Waar is jouw doelgroep te vinden? Natuurlijk hangt het antwoord op deze vraag af van hoe je de doelgroep hebt beschreven. Zoek een geschikte kandidaat in eerste instantie dichtbij huis. Heb je familie, vrienden, buren, collega’s die het werk zouden kunnen doen? Komen kennissen van de huidige vrijwilligers wellicht in aanmerking? Leden of donateurs uit het adressenbestand van jouw organisatie? Al deze mensen kan je rechtstreeks vragen. Zo’n persoonlijke benadering werkt nog altijd het beste.

8 tips om vrijwilligers te vinden

Tip voor werven vrijwilligers

 1. Bestaande netwerken

  Het eerste aanknopingspunt vormen de bestaande netwerken. Het belangrijkste netwerk bestaat uit de vrijwilligers die al actief zijn. Betrek hen bij de wervingsactiviteiten, vertel wie je zoekt en waarvoor. En zorg voor goed informatiemateriaal.

 2. Werk aan je pr

  Doe je eigen pr. Zoek de publiciteit op, bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen, toernooien, open dagen en vrijwilligersdagen. Als je regelmatig positief in het nieuws komt, leren mensen je kennen. Laat weten dat je altijd op zoek bent naar vrijwilligers. Denk ook aan een artikel in huis-aan-huisbladen of een interview met de lokale omroep.

 3. Eigen kanalen

  Plaats een oproep op jouw eigen website op jullie Facebookpagina en in jouw eigen blad. Zo wordt je gelezen door mensen die al affiniteit hebben met jouw organisatie.

 4. Steunpunt

  Meld jouw vacature aan bij het regionale Steunpunt van Vrijwilligersorganisaties. Zij hebben vaak een rubriek in de plaatselijke bladen waar jouw oproep dan geplaatst kan worden.

 5. Vacaturebanken

  Zoek op vrijwilligersvacaturebanken op internet. Hier staan vrijwilligers ingeschreven die op zoek zijn. Ook kan je zelf een oproep plaatsen.  

 6. Gelijkgestemden

  Benader aanverwante verenigingen. Vraag of zij een artikel over jouw werk willen opnemen in hun contactblad. Vaak is het ook mogelijk posters op te hangen of folders neer te leggen bij hun bijeenkomsten.

 7. Sleutelfiguren

  Schakel sleutelfiguren in. Je kan daarbij denken aan mensen die beroepshalve met veel mensen in contact komen, zoals buurtwerkers, maatschappelijk werkers, artsen, pastores of functionarissen in het vrijwilligerswerk. Zorg dat deze sleutelfiguren op de hoogte zijn van jouw activiteiten en over informatiemateriaal kunnen beschikken.

 8. Mensen met vrije tijd

  Ga op zoek naar mensen met veel vrije tijd. Bibliotheken, winkelcentra en buurthuizen worden vaak door deze mensen bezocht. Misschien kan je er materiaal verspreiden of een informatiestand inrichten.

  0
  Je winkelwagen